Caritas hoan nghênh bình luận của Đức Thánh Cha về phòng chống AIDS

Rôma (Zenit) - Caritas Quốc Tế hoan nghênh bình luận của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI về tầm quan trọng của việc phòng chống AIDS trong quyển sách mới xuất bản.

Quyển sách mang tựa đề "Ánh sáng thế gian. Đức Giáo Hoàng, Giáo Hội và Các Dấu chỉ Thời đại" được Ignatius Press công bố hôm 24/11/2010, ghi lại cuộc phỏng vấn với Đức Thánh Cha của Peter Seewald.

Caritas khẳng định rằng bình luận của Đức Thánh Cha trong quyển sách này "là một lời khẳng định tầm quan trọng của sự nhạy cảm mục vụ và lòng nhân từ trong việc phòng chống HIV và AIDS".

Caritas đã lưu ý trong tuyên bố đặc biệt của Đức Thánh Cha rằng bao cao su được sử dụng "không thực sự là cách để đối phó với tai họa lây nhiễm HIV", nó không phải là một "giải pháp thực sự hoặc giải pháp luân lý".

Đức Thánh Cha cho hay: "Còn nhiều việc cần phải thực hiện. Chúng ta phải đứng gần người dân, chúng ta phải hướng dẫn và giúp đỡ họ; và chúng ta phải làm điều này cả trước và sau khi nhiễm bệnh".

Lesley-Anne Knight, tổng thư ký của cơ quan viện trợ cho hay: "Những bình luận của Đức Thánh Cha được ghi lại trong quyển sách này minh họa tầm quan trọng của lòng nhân từ và sự nhạy cảm trong việc đối phó với sự phức tạp của công tác phòng chống HIV/AIDS."

Cô khẳng định: "Caritas đưa ra các chương trình HIV/AIDS của mình phù hợp với giáo huấn Giáo Hội và chúng tôi sẽ xem xét, tham khảo ý kiến chặt chẽ với Tòa Thánh, dù có những tác động đến công việc của chúng tôi trong những nhận xét của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI".

Caritas, là liên minh của 165 cơ quan cứu trợ Công Giáo quốc gia, đưa ra các chương trình HIV/AIDS cho hơn 100 quốc gia.