CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Gia đình chúng tôi kính trọng báo tin:

Linh Mục Phêrô Trương Văn Khoa
Sinh ngày 03 tháng 11 năm 1957 tại Giáo họ Thanh Lâm, Giáo xứ Vinh An, Ban Mê Thuột
(nay thuộc huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông):

• Học Tiểu Chủng Viện Phaolô Lê Bảo Tịnh, Ban Mê Thuột
• Học Đại Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang
• Thụ phong Linh mục ngày 03 tháng 12 năm 1993, tại Nhà Thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột
• Đã phục vụ: 1993 – 1994: Phó xứ Buôn Hô
• 1994 – 2015: Quản xứ Buôn Hô
• 2015 - đến nay : Quản xứ Thánh Linh

Đã được đưa về an nghỉ trong Chúa lúc ngày 02/1/2017 tại Westminster, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 60 tuổi - 24 năm Linh Mục

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYÊN
CHA CỐ PHÊ-RÔ TRƯƠNG VĂN KHOA 1957 – 2017

được cử hành tại Nhà thờ Đức Mẹ La Vang
Địa chỉ: 288 S. Harbor Boulevard, Santa Ana, CA 92704

Thứ Ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017
1:00 pm – 06:00 pm: Thăm viếng và cầu nguyện
6:00 pm – 07:00 pm: Thánh Lễ

Thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017
8:30 – 10:00 am Thánh Lễ Cầu Hồn

Sau Thánh Lễ, linh cữu sẽ được di quan và an táng tại Việt Nam
Xin Chúa thương xót linh hồn Phê-rô.

Kính xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo
Đại diện tang gia
Bào Huynh – Trưởng Nam Phêrô Trương Văn Khanh