Tin Phi Châu - Ngày 2 tháng 7 năm 2019, tại Dinh Tông Tòa Vatican, với sự hiện diện của ĐHY Pietro Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao, và ông Jean -Claude Gakosso, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Congo, đã tiến hành trao đổi và phê chuẩn Hiệp định Khung giữa Tòa thánh và Cộng hòa Congo về mối quan hệ giữa Giáo Hội Công Giáo và Nhà nước Congo.

Hiệp ước này đã được được ký kết tại Brazzaville vào ngày 3 tháng 2 năm 2017, nhưng nay được chính thức phê chuẩn.

Trong buổi lễ long trọng này, phía Tòa thánh có Msgr. Robert Murphy, Ủy viên Cố Vấn Bộ ngoại giao Tòa Thánh; Msgr. Mislav Hodžić, Thư ký thuộc Bộ Ngoại qia Tòa Thánh; và về phía Cộng hòa Congo có Ông Rigobert Itoua, Tham mưu trưởng Bộ Ngoại giao; Ông Fédéric Lefa, Cố vấn kỹ thuật cho Bộ Ngoại giao; có các ông Jean Paul Ganongo và Ibara Ngoualea, quan chức Bộ Ngoại giao.

Ngoài ta ĐGM Daniel Mizonzo, Chủ tịch Hội nghị Giám mục Congo, và Đức Cha Bernard Nsayi, Giám mục danh dự của Nkayi, và LM Armand Brice Ibombo, Tổng thư ký HĐGM Congo cũng có mặt.

Thỏa thuận khung, có hiệu lực vào cùng ngày theo Điều 18, đảm bảo cho Giáo hội khả năng thực hiện sứ mệnh của mình tại Congo. Đặc biệt, tính cách pháp lý của Giáo hội và các tổ chức của GH được công nhận. Hai Bên cùng bảo vệ sự độc lập và tự chủ của mình, cam kết hợp tác vì lợi ích tinh thần và vật chất của con người và vì lợi ích chung, tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của con người.