Một cáo buộc từ Cộng Hòa Congo đang gây đau buồn sâu xa cho anh chị em giáo dân Công Giáo tại Hoa Kỳ. Theo Christian Newswire, Catholic Relief Service (CRS), là tổ chức bác ái ở hải ngoại của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, bị cáo buộc là đã hợp tác trong việc phân phối các phương tiện tránh thai ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Viện Lepanto đã đưa ra một báo cáo nói rằng trong quan hệ đối tác với một dự án của chính phủ Hoa Kỳ từ năm 2006 đến 2010, CRS “đã nhận, lưu trữ và phân phối hàng triệu phương tiện tránh thai như bao cao su, thuốc tránh thai, các thuốc tiêm tránh thai, các thiết bị đặt trong tử cung, và thậm chí cả các dụng cụ phẫu thuật.”

Michael Hichborn, Chủ tịch Viện Lepanto nói :”Các tác động của báo cáo này lẽ ra phải có những hậu quả sâu rộng đối với CRS. Nhưng trong sáu năm qua, CRS đã tìm cách né tránh không đối diện với các phát hiện về các hành vi không thích hợp của nó bằng cách nói với các giám mục và các tín hữu Công Giáo rằng nó 'không bao giờ' thúc đẩy việc phân phối hoặc tạo điều kiện cho việc phân phối các biện pháp tránh thai. Chúng tôi đã có bằng chứng rằng tuyên bố CRS là hoàn toàn không đúng sự thật.”

Báo cáo Lepanto được dựa trên các tài liệu của chính phủ, bao gồm các báo cáo về hàng tồn kho và các sách hướng dẫn. Các tài liệu cho thấy có một sự gia tăng lớn trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai ở nước châu Phi này.

Catholic Relief Services Stored, Dispensed Abortifacient Contraception in the Congo (Christian Newswire)