Đức Hồng Y Walter Brandmüller, một trong những vị ký tên vào dubia (những điểm hồ nghi), cảnh báo người Công Giáo rời khỏi Giáo hội, bất kể vì lý do gì, là họ có nguy cơ rơi vào sự hư nát vĩnh viễn trong cõi hư vô.

Ngài cảnh báo: “Rời khỏi Giáo hội duy nhất chân chính có nghĩa là rơi vào cõi hư vô, và điều này, nếu xảy vào lúc chết, sẽ là một vận mệnh chung cuộc”.

Đức Hồng Y Brandmüller đã đưa ra lời bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn về lý do có một con số gia tăng đáng kể những người Công Giáo tại Bavaria đã rời khỏi Giáo hội.

Trích dẫn lời thánh Augustinô, Đức Hồng Y nói rằng người Công Giáo giống như những nhánh cây “hoặc là gắn liền với cây nho hoặc là tiêu tan trong lửa”. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Brand Brandmüller cũng nói rằng ngài cảm thấy được khích lệ bởi những người trẻ đã quyết định phục vụ Giáo hội bất chấp những tai tiếng hiện tại.

Nói chuyện với Tiến sĩ Armin Schwibach - Phóng viên Rome của trang web tin tức Công Giáo Áo, Kath net - Đức Hồng Y Brandmüller, người miền Ansbach, bên Đức, lần đầu tiên giải thích một số lý do tại sao, vào năm 2018, đã có sự gia tăng lên đến 25% người Công Giáo rời khỏi Giáo hội ở Bavaria so với năm 2017. Theo ngài, có một số người Công Giáo đã ở lại trong Giáo hội vì thói quen nhưng giờ đã bỏ đi do những vụ tai tiếng đang xảy ra trong Giáo hội.

“Cơn gió mạnh hiện đang đập mạnh hết đợt này đến đợt khác vào cây ‘Giáo Hội’”, Đức Hồng Y Brandmüller giải thích, “Nó thổi bay những chiếc lá đã chết và khô héo. Một khi chỉ có 5% đến 10% số người Công Giáo phải trả thuế cho Giáo hội đến nhà thờ vào Chúa Nhật, thì rõ ràng có bao nhiêu người thực sự có đức tin và thực hành đức tin ấy. Vì vậy, những chính thức lìa bỏ Giáo hội chỉ đơn thuần là làm cho hữu hình hơn những gì đã trở thành hiện thực trong một thời gian dài.”

Ở Đức, người Công Giáo phải ghi danh với nhà nước để đóng thuế bắt buộc cho Giáo hội. Một vấn đề với hệ thống này là các tín hữu ở Đức buộc phải tài trợ cho các dự án của Giáo hội đôi khi cổ vũ các quan điểm không chính thống.

Một bức thư ngỏ đã được công bố trên các phương tiện truyền thông vào hôm Chúa Nhật 3 tháng Hai bởi chín người Công Giáo Đức, trong đó có hai linh mục Dòng Tên nổi tiếng. Những người ký tên đã đòi Giáo Hội phải đoạn tuyệt với các giáo huấn về luân lý tình dục.

Họ cũng kêu gọi tái cấu trúc Giáo Hội, cụ thể là “sự phân chia quyền lực” giữa Vatican và các Giáo Hội địa phương, phong chức linh mục cho phụ nữ, chấm dứt tình trạng độc thân linh mục bắt buộc và một loạt những thay đổi khác.

Bức thư được gửi đến Đức Hồng Y Reinhard Marx của Munich và Freising, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, và kêu gọi ngài và các giám mục khác hãy quyết liệt “dẫn đầu phong trào Cải cách”, và hứa hẹn rằng các giám mục “cải cách” sẽ nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối của những người ký tên.

Ngày nay, tại nhiều miền ở Đức, chính thức hay không nhiều người ly dị và tái hôn dân sự được cho rước lễ, cả những người không theo đạo Công Giáo nhưng là phối ngẫu của người Công Giáo cũng được cho rước lễ, là điều vi phạm giáo huấn và kỷ luật của Giáo hội. Nhiều người Công Giáo không chấp nhận được điều này và rời bỏ các giáo xứ địa phương.

Bình luận thêm về nhóm người Công Giáo này, Đức Hồng Y cho biết rằng “họ là những người thà lái xe trong một giờ để tham dự một Thánh lễ được cử hành một cách trang nghiêm” hơn là dự lễ ở ngôi nhà thờ ngay trong khu vực mình.


Source:Life Site News