Đức Hồng Y Reinhard Marx của Munich và Freising kêu gọi thay đổi truyền thống độc thân linh mục lâu đời của Giáo Hội khi Hội Đồng Giám Mục Đức chuẩn bị cho một cuộc tranh luận tại cuộc hội thảo về chủ đề “tái xét” luật độc thân linh mục.

Trong bài giảng Thánh lễ cuối năm tại Nhà thờ Đức Bà Munich, Đức Hồng Y Marx nói rằng “dưới ánh sáng của sự thất bại” chung quanh tội lỗi lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ, Giáo Hội cần phải thay đổi truyền thống lâu đời này để thích nghi với thời đại.

“Tôi tin rằng đã đến giờ chúng ta phải dấn thân sâu sắc để mở đường cho Giáo Hội đổi mới và cải cách,” Đức Hồng Y Marx nói như trên, theo văn bản của bài giảng được đăng trên trang web của tổng giáo phận. “Sự tiến hóa trong xã hội và những đòi hỏi của lịch sử đã làm rõ nét các nhiệm vụ và nhu cầu cấp thiết phải đổi mới.”

Đức Hồng Y chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức nói rằng các biện pháp hiện tại để giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục là không đủ nếu chúng ta không điều chỉnh các tín lý của Giáo Hội. Ngài nói: “Vâng, nghiên cứu, cải thiện, phòng ngừa và đánh giá độc lập là những vấn đề quan yếu, nhưng còn cần nhiều hơn thế nữa”.

“Tôi chắc chắn rằng động lực đổi mới vĩ đại của Công đồng Vatican II chưa thực sự được thực thi cũng chưa được hiểu một cách sâu sắc. Chúng ta phải tiếp tục làm việc đó”, ngài nói. “Cần phải điều chỉnh các tín lý của Giáo Hội.”

Những lời tuyên bố của Đức Hồng Y trùng với kế hoạch tranh luận công khai về truyền thống độc thân linh mục tại cuộc họp của hội đồng thường trực các giám mục Đức vào mùa xuân năm nay. Các giám mục cho biết hội thảo trong cuộc họp này là một phản ứng trực tiếp với cuộc khủng hoảng lạm dụng.

Trong khi trình bày bản tin này Catholic News Service (CNS) của Công Giáo Hoa Kỳ không dấu được sự bất bình khi cho rằng “Vatican đã yêu cầu Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ không được bỏ phiếu vào tháng 11 về một vài đề nghị nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, do thiếu thời gian dành cho Vatican nghiên cứu các đề xuất này và các đề xuất này có khả năng mâu thuẫn với giáo luật”. Các đề nghị do các Giám Mục Hoa Kỳ đưa ra chủ yếu là muốn đưa anh chị em giáo dân vào các ủy ban tái xét độc lập khi xảy ra các cáo buộc liên quan đến hàng giáo sĩ. Trong khi đó, các Giám Mục Đức lại được tự do “hoạch định hàng loạt các cuộc thảo luận của các chuyên gia trong Giáo Hội và cả các chuyên gia thế tục từ các chuyên ngành khác nhau để phân tích luật độc thân linh mục.”

Áp lực bãi bỏ luật độc thân linh mục bắt buộc đã tăng lên ở Đức sau khi có những tiết lộ mới về các tai tiếng lạm dụng tình dục vào năm ngoái. Lịch sử và mục đích của cuộc sống độc thân linh mục hiện đang là một vấn đề gây tranh cãi gay gắt ở Đức, vì tự do tính dục đã trở thành một nguyên tắc cốt lõi của văn hóa Đức hiện đại.

Các phương tiện truyền thông thế tục ủng hộ việc bãi bỏ luật độc thân linh mục cho rằng đó là một thực tế lỗi thời. Người Công Giáo Đức cũng trở nên hoài nghi về tình trạng độc thân vì ảnh hưởng to lớn của đạo Tin lành trên Kitô giáo tại quốc gia này. Tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Trung ương Giáo dân Công Giáo Đức đã bỏ phiếu bãi bỏ luật độc thân linh mục với một đa số áp đảo.

Đức Hồng Y Marx nói thêm trong bài giảng:

“Chân lý không phải là chung cuộc. Chúng ta có thể nhận ra chân lý sâu sắc hơn trên con đường chung của Giáo Hội”. Ngài nói rằng ngài có lập trường mới về các vấn đề bởi vì “bổn phận của một linh mục và một giám mục” là phải làm điều đó.

Ngài nhấn mạnh rằng người Công Giáo phải “bỏ lại sau lưng các phạm trù như tả phái và hữu phái, tự do và bảo thủ, và tập trung vào con đường Tin Mừng trong một thời điểm cụ thể.”

Ngài nói: “Hãy hướng bản thân anh chị em sang một tư duy mới”, mạo hiểm với suy nghĩ này là rất quan trọng vào cuối năm và đầu năm mới – năm mới không phải là chuyến bay vào những lời hoa mỹ của quá khứ”.

“Đương nhiên chúng ta ủng hộ một truyền thống vĩ đại, nhưng đây không phải là một truyền thống hoàn chỉnh. Đó chỉ là một con đường dẫn đến tương lai.”

Tóm lại, Đức Hồng Y Marx nói rằng năm 2019 sẽ tràn ngập “tình trạng bất ổn và chống đối” trong Giáo Hội trước bất kỳ đề xuất thay đổi truyền thống Giáo Hội, “nhưng tư duy mới này là bắt buộc.”


Source: Catholic News Service German cardinal urges change, 'review' of celibacy tradition