Đức Hồng Y Robert Sarah đã trở thành Hồng Y “trưởng đẳng phó tế” – “proto-deacon”: nghĩa là trong trường hợp mật nghị bầu Giáo Hoàng, ngài sẽ chịu trách nhiệm công bố tên của vị Tân Giáo Hoàng, với lời công bố “Habemus papam” nổi tiếng từ ban công Đền Thờ Thánh Phêrô. Tờ La Croix, số ra ngày 21 tháng 5 năm 2018, đã cho biết như trên.

Điều đó, tất nhiên, chỉ xảy ra nếu mật nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng xảy ra trước khi nhiệm kỳ trưởng đẳng phó tế của ngài kết thúc ... và trong mật nghị này bản thân ngài không được bầu làm giáo hoàng!

Đức Hồng Y Sarah, 72 tuổi, đã trở thành trưởng đẳng phó tế, sau khi Đức Hồng Y Raffaele Martino không còn là Hồng Y cử tri nữa vì quá 80 tuổi. Hôm 19 tháng Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thay đổi thứ bậc của các Hồng Y, một số vị từ Hồng Y đẳng phó tế đã trở thành Hồng Y đẳng linh mục.

Trong quá khứ, vị Hồng Y trưởng đẳng phó tế cũng là người đội vương miện cho vị Tân Giáo Hoàng - biểu tượng của quyền năng ba cấp của Đức Giáo Hoàng là giám mục của Rôma, người đứng đầu nhà nước Vatican, và là huấn quyền phổ quát toàn thể Hội Thánh.

Kể từ khi Đức Phaolô VI bãi bỏ lễ đăng quang Giáo Hoàng, vị Hồng Y trưởng đẳng phó tế thay vì đội vương miện sẽ đeo dây pallium, biểu tượng của quyền bính mục vụ, trên vai của vị Tân Giáo Hoàng trong buổi lễ khai mạc sứ vụ chủ chăn toàn thể Hội Thánh.

Đức Hồng Y Sarah hiện nay là Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Ngài là người gốc Conakry, Guinea, và đã được thụ phong linh mục tại tổng giáo phận này vào năm 1969. Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm tổng giám mục Conakry vào năm 1979. Từ năm 2001 ngài đã phục vụ trong giáo triều Rôma.
Source: Aleteia Cardinal Sarah will be next to announce ‘Habemus Papam’