Sáng thứ Hai 24 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ toạ cuộc họp với các viên chức cao cấp trong giáo triều Rôma để thảo luận về những cải tổ trong giáo triều. Cuộc họp đã kéo dài trong 3 giờ.

Cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết cuộc họp đã quy tụ hầu hết các vị tổng trưởng và các chủ tịch của các Hội Đồng Tòa Thánh.

Đức Giám Mục Marcello Semeraro, thư ký của Hội đồng các Hồng Y, đã mở đầu cuộc thảo luận. Ngài đưa ra những thay đổi đã được đề xuất liên quan đến cấu trúc của các cơ quan tại Vatican.

Trong một diễn biến có liên quan, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử Đức Hồng Y Robert Sarah, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cor Unum (Đồng Tâm), làm tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Hội đồng Giáo hoàng Cor Unum, Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hoà Bình được tin là sẽ được sát nhập vào các cơ quan khác.

Đức Hồng Y Sarah là người Guinea sẽ thay thế Đức Hồng Y Antonio Cañizares Llovera, là người đứng đầu bộ này từ tháng 8 năm 2008 cho đến khi ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Valencia, Tây Ban Nha.

Đức Hồng Y Sarah, 69 tuổi, được thụ phong linh mục vào năm 1969 và đã trở thành vị giáo sĩ cao nhất tại Guinea vào năm 1979.

Năm 2001, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng thư ký của Thánh Bộ Truyền giáo. Năm 2009, ngài đã tiến hành một cuộc thanh tra tông tòa tại Cộng hòa Trung Phi dẫn đến việc tái cấu trúc lại hàng giáo phẩm tại quốc gia này.

Năm 2010, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 bổ nhiệm ngài làm Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cor Unum, là cơ quan cung cấp viện trợ nhân đạo thay mặt cho Đức Giáo Hoàng. Với chức năng đó, Đức Hồng Y Sarah nhấn mạnh tầm quan trọng của một căn tính Công Giáo mạnh mẽ trong viễn tượng Phúc âm hóa của các tổ chức bác ái Công Giáo.