Đức Hồng Y Robert Sarah, tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã khuyến khích các linh mục cử hành Thánh Lễ trong tư thế “ad orientem”, bắt đầu từ Mùa Vọng này.

Trong phụng vụ Kitô giáo, thuật ngữ “ad orientem” là tiếng Latin có nghĩa là “hướng về phía Đông”, dùng để mô tả một tư thế đặc biệt của một linh mục khi cử hành Thánh Lễ.

Trong tư thế “ad orientem”, vị linh mục dâng thánh lễ hướng về bàn thờ, và quay mặt về hướng Đông. Như thế, vị linh mục và cộng đoàn cùng nhìn về một hướng thay cho tư thế linh mục quay xuống đối mặt với cộng đoàn.

“Tôi xin anh em thực hiện thực hành này bất cứ nơi nào có thể,” Đức Hồng Y Sarah nói như trên trong hội nghị Phụng Vụ Thánh tại London vào ngày 5 tháng Bẩy. Ngài khuyến khích các linh mục chuẩn bị cho sự thay đổi này bằng cách giải thích ý nghĩa của tư thế “ad orientem” cho anh chị em giáo dân.

Điều rất quan trọng là chúng ta trở lại càng sớm càng tốt với định hướng chung trong đó các linh mục và anh chị em giáo dân cùng quay về một phía là phía đông hoặc ít nhất là hướng về cung thánh, hướng về Chúa, là Đấng sẽ ngự đến. Đức Hồng Y nói: “Thật là thích hợp để bắt đầu sử dụng tư thế này khi Giáo Hội bước vào mùa Vọng, là mùa chúng ta mong đợi Chúa đến.”