Phái Đoàn Việt Nam Tham Dự Nhóm Châu Á Thái Bình Dương Cursillo

Fatima (Bồ Đào Nha) 06/05/2017 – Trong khuôn khổ Đại hội Ultreya Thế giới lần thứ V, phái đoàn Việt Nam đã tham dự phiên họp Nhóm Châu Á Thái Bình Dương (APG: Asia Pacific Group) của Phong trào Cursillo Thế giới tại hội trường Santo Amaro. Thành phần phái đoàn gồm các đại biểu trong nước và hải ngoại:

1) Quốc nội:

Ông Đaminh Vũ Đức Thịnh, Văn phòng Điều hành Phong trào Cursillo Việt Nam.

2) Hải ngoại:

Hoa Kỳ:

Bà Maria Nguyễn Thị Long, Trưởng Trường Lãnh đạo Phong trào Cursillo Orange.

Ông Giuse Trần Hiếu, chủ tịch Phong trào Cursillo San Jose.

Âu Châu:

Bà Trần Thị Kim Chi, Văn phòng Điều hành Phong trào Cursillo Việt Nam tại Âu Châu

Ông Trần Thiệu Đức, Văn phòng Điều hành Phong trào Cursillo Việt Nam tại Âu Châu

Bà Phương Anh, Trưởng Phong trào Cursillo Việt Nam tại Bỉ.

Từ năm 1990, Phong trào Cursillo Việt Nam Hải ngoại do linh mục tuyên úy Chu Văn Chi đại diện là thành viên chính thức của Nhóm Châu Á Thái Bình Dương.

Trong phiên họp khoáng đại tại Hội trường Santo Amaro (Fatima), toàn thể thành viên trong văn phòng APG đã đồng thanh chấp thuận Phong trào Cursillo Việt Nam Quốc Nội gia nhập APG. Kể từ nay, Phong trào Cursillo Việt Nam Nội địa là thành viên chính thức của APG, sát cánh cùng Phong trào Cursillo Việt Nam Hải ngoại.

Tưởng cũng nên nhắc lại trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Phong trào Cursillo được thành lập tại Phi Luật Tân. Các bài thuyết trình (rollos) và tài liệu được dịch sang tiêng Anh và đã được Phong trào Cursillo Việt Nam tại Hoa Kỳ chuyển dịch sang Việt ngữ. Phong trào Cursullo Thế giới (OMCC: Organisme Mondial du Mouvement des Cursillos) đã công nhận APG là nhóm ngôn ngữ thứ IV trên bình diện quốc tế. Nhóm này gồm các nước Úc, đảo Guam, Triều Tiên, Okinawa (Nhật Bản), Đài Loan, Phi Luật Tân, Việt Nam Hải ngoại và Việt Nam Quốc Nội.

Fatima, ngày 07/05/2017

Lê Đình Thông