Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018
Chủ để: Hãy Theo Thầy
ca Diễn Nguyện & Thuyết Giảng Phần Kết Thúc
Lm. Thuyết Giảng: Giuse-Maria Đinh Quang Huy, Cssp
Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam TGP Los Angeles. Tĩnh Tâm Mùa Chay, Chúa Nhật ngày 11/ 3/ 2018 tại St. Joseph Retreat Center Alhambra, CA