Seoul – Theo tin địa phương hôm thứ 3, cho đến nay, đã có hơn 6000 người Hàn quốc được lãnh nhận thiên chức Linh mục trong Giáo Hội Công Giáo.

Trong niên giám năm 2017 mới được phát hành, Hội đồng Giám mục Hàn quốc ghi nhận là cho đến ngày 30/09/2016, số Linh mục được thụ phong là 6021 vị.

Danh sách này bao gồm cả cha Anrê Kim, Linh mục đầu tiên người Hàn quốc và là thánh tử đạo, thường được biết với tên khai sinh là Kim Dae-geon.

Trong tổng số hơn 6000 Linh mục, hiện có 5021 vị vẫn đang hoạt động trong khi 560 vị đã qua đời và 440 vị đã hồi tục. (Asia News 11/01/2017)