Chương trình Radio Vatican hiện tại đã dịch khoảng 30% ra tiếng Đại Hàn, nhưng như vậy thì dường như chưa đủ, theo ý kiến cuả các vị hữu trách Đại Hàn!

Chương trình tiếng Hàn khởi sự từ năm 2015, với sự hỗ trợ của Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Vatican, cuả Chính Phủ Nam Hàn, của Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc và cuả Tổng Giáo Phận Hán Thành (Seoul.)

Nhưng "trong thời đại thông tin nhanh chóng, đại chúng, và tức thời này, thì điều có ý nghĩa nhất là phải cung cấp tin tức cuả Vatican ở ngay tại Hàn Quốc, đúng đắn và kịp thời," cha Hur, giám đốc truyền thông của Tổng giáo phận Seoul, nói.

Và vì thế, Tổng giáo phận Seoul sẽ thiết lập một chi nhánh Radio Vatican đầu tiên ớ bên ngoài Vatican, ở ngay tại thủ đô Hán Thành.

Tổng giáo phận sẽ hoàn toàn phụ trách phiên bản Hàn Quốc, và như thế người Đại Hàn trên toàn thế giới có thể nghe tin tức cuả đài phát thanh Vatican nhanh hơn và chính xác hơn.

Nhờ dịch vụ mới này, chương trình tiếng Hàn cuà Vatican sẽ tăng lên đến 90 phần trăm và còn cung cấp thêm một dịch vụ video theo yêu cầu (video-on-demand.)

Cha Matthias Hur Young-yup, giám đốc truyền thông của Tổng giáo phận, sẽ là chủ nhiệm, cha Damasus Jeong Ui-chul, viện trưởng giáo hoàng học viện Hàn Quốc và cha Simon Kim Nam-kyun, đang theo học tại Roma, sẽ là những đại diện cho chi nhánh tiếng Hàn.

Tổng giáo phận sẽ kỵ́ kết một giấy chấp thuận với đài phát thanh Vatican vào cuối tháng Hai.

"Tin tức từ Vatican sẽ bao gồm các thông điệp từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô và sẽ được gửi đến các tín hữu Triều tiên chính xác hơn và thống nhất hơn", Cha Hur nói thêm.