HÔNG LẼ ĐÃ TRỞ THÀNH VANG BÓNG !

(Kỷ niệm 10 năm Trung Tâm Mục Vụ Tổng Hợp Anrê Phú Yên : 2006 - 2016)

Cho tới đầu năm 2016, nếu có ai ghé lại ga Tuy Hòa, khi thả dốc đầu đường Nguyễn Huệ để xuống biển, sẽ gặp ngay một lối vào bên tay phải mà địa chỉ ghi tên : 02A Nguyễn Huệ, Trung Tâm Mục vụ Tổng Hợp Anrê Phú Yên.

Và nếu thuận chân tiến vào bên trong theo lối đi giữa hai bloc nhà, sẽ thấy đối diện, phía sau thảm cỏ và hòn non bộ, một tượng đài mạ đồng với 3 nhân vật, một đứng thẳng, 2 quỳ dưới chân và bên dưới đế tượng đài có một panô xây ngang với phông xanh rêu và chữ vàng đậm bằng cả hai thứ tiếng Việt và Anh :

TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG HỢP ANRÊ PHÚ YÊN

Anre Phu yen General Pastoral Center (AGPC)

Vâng, đây chính là khu vực thuộc cơ sở mục vụ của giáo xứ Tuy Hòa mang tên TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG HỢP AN-RÊ PHÚ YÊN (Anre Phu Yen General Pastoral Center – AGPC) được nguyên Đức Giám Mục giáo phận Qui Nhơn, Phêrô Nguyễn Soạn cho phép và khuyến khích xây dựng với vi bằng xác nhận như sau :

VĂN THƯ CHO PHÉP

XÂY DỰNG TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG HỢP ANRÊ PHÚ YÊN

GIÁO XỨ TUY HÒA

__________________________

Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn

Nhờ ơn Chúa và quyền Tòa Thánh Làm Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn

Gởi lời thăm

Linh mục Chánh xứ, Phó Xứ, các Chủng sinh-Tu sĩ,

Cùng toàn thể anh chị em giáo dân thuộc cộng đoàn giáo xứ Tuy Hòa,

Quí Cha, Quí Chủng sinh-Tu sĩ và toàn thể anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Do nhiệm vụ của tôi và năng quyền đã thông qua tôi, bằng văn thư nầy tôi cho phép linh mục Chánh xứ Giuse Trương Đình Hiền cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tuy Hòa được khởi công xây dựng TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG HỢP ANRÊ PHÚ YÊN vào ngày 06.06.2005 trên khu đất chuyên dụng của Giáo xứ Tuy Hòa.

Để việc xây dựng Nhà Chúa được tiến hành tốt đẹp hầu đáp ứng các yêu cầu mục vụ trong giáo xứ Tuy Hòa, Giáo Hạt Phú Yên, tôi kêu gọi toàn thể anh chị em thuộc mọi thành phần trong giáo xứ, hãy liên kết với nhau, hỗ trợ cụ thể và cọng tác tích cực với Cha Chánh xứ trong suốt tiến trình thi công cũng như trong mọi ngày, mọi biến cố mục vụ khác của giáo xứ.

Tôi cũng xin đặc biệt chào thăm và mến chúc toàn thể Ban điều hành và thực hiện xây dựng công trình : tập thể kỷ sư, kiến trúc sư, công nhân viên và những người liên hệ được bình an hồn xác và sức khỏe dồi dào.

Xin Thiên Chúa chúc lành và phù giúp công trình tốt đẹp của anh chị em được thành tựu như ý Chúa để Chúa được vinh danh và để nhiều người nhận được nhiều hoa trái thiêng liêng.

Làm tại Tòa Giám Mục Qui Nhơn

Ngày 03 tháng 06 năm 2005

† Phêrô Nguyễn Soạn

Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn

Văn thư nầy đã được long trọng công bố vào ngày 6/6/2005 trong nghi thức Đặt Viên Đá đầu tiên xây dựng công trình và được đặt tại chỗ viên đá đó, khu vực mà sau đó một năm, khi các hạng mục công trình xây dựng đã hoàn tất, chính là nơi thiết đặt tượng đài Á Thánh Anrê Phú Yên.

Sau 8 tháng thi công, công trình xây dựng Trung Tâm Mục Vụ Tổng Hợp Anrê Phú Yên đã được hoàn tất và cũng được chính Đức Cha Phêrô Nguyễn Soan, Giám Mục Qui Nhơn đương nhiệm lúc bấy giờ, đã chủ sự nghi thức làm phép và khánh thành vào ngày 16/02/2006, cũng là dịp giáo xứ Tuy Hòa mừng kỷ niệm 45 năm hành trình sống đạo (1961-2006).

Kể từ đó, nơi đây đã trở thành một cơ sở “đa năng” của giáo xứ Tuy Hòa nói riêng và giáo hạt Phú Yên, giáo phận Qui Nhơn nói chung. Ngoài một số hạng mục được giáo xứ cho thuê mặt bằng để có thêm thu nhập kinh tế, toàn bộ cơ sở được tận dụng cho các sinh hoạt mục vụ đa ngành : giáo lý, văn hóa, giao lưu, hội thảo, học hỏi, tiếp tân. Nơi đây còn thiết đặt Phòng Truyền Thống và thư viện Anrê Phú Yên.

Nơi đây cũng đã từng có các cuộc hội thảo chuyên đề về giáo lý liên giáo phận Qui Nhơn-Nha Trang, về con người và sự nghiệp cố linh mục thi sĩ Nguyễn Xuân Văn với tác phẩm trường thi lục bát SỨ ĐIỆP TÌNH THƯƠNG của ngài.

Nơi đây, cũng được các khóa Tân Tòng tổ chức bế giảng, hội đoàn Legio Mariae tổ chức ngày Tổng Hội thường niên cấp giáo hạt và cuộc gặp mặt truyền thống của các bạn sinh viên Huệ Trắng…

Trong dịp kỷ niệm 12 năm lễ phong Á Thánh Anrê Phú Yên (03/03.2012), toàn bộ giáo lý viên và các linh mục giáo hạt Phú Yên đã tề tựu về sinh hoạt và cử hành Thánh lễ tạ ơn ngày dưới tượng đài của Vị Á Thánh.

Riêng cộng đoàn giáo xứ Tuy Hòa, hàng tuần, dành riêng chiều thứ ba, sau giờ thánh lễ chiều, cùng nhau đến đọc kinh trước tượng đài Á Thánh.

Có một sự kiện cũng cần ghi nhớ là vào năm 2009, Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn đã chính thức đặt cha Phaolô Nguyễn Minh Chính, khi cha vừa du học từ Pháp về, chuyên trách Trung Tâm nầy như một Giám Đốc, cho tới khi cha về nhận nhiệm vụ mới tại Qui Nhơn vào năm 2013.

Ngày hôm nay, sau 10 năm trải qua bao thăng trầm mục vụ cũng như thế sự, có thể những dấu vết về Trung Tâm Mục vụ Tổng hợp Anrê Phú Yên đã trở thành vang bóng. Tuy nhiên, có một điều chúng ta không thể lãng quên, đó chính là Á Thánh Anrê Phú Yên ; Vị Thánh Tử Đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam nhưng gần như đã bị chính quê hương và dân tộc mình lãng quên trong một thời gian rất lâu dài. Ngay cả hôm nay, nếu chúng ta, những thế hệ cháu con, không trân trọng và ý thức đủ về những giá trị thiêng liêng thuộc về ngài, nhiều kỷ niệm liên quan đến ngài, có khi, tất cả lại cũng trở thành “một thời vang bóng” !

Trương Đình Hiền