HẠT KINH MÂN CÔI
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Tay lần đếm từng tinh cầu lấp lánh
Nguồn thiêng liêng, xâu chuỗi ngọc, kinh vàng
Chuỗi thần thông đầy thế giá cao sang
Kinh linh diệu rạt rào ơn Thánh Đức.
(Trích thơ của Quang Huấn)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền