Đứng trên bờ tội lỗi
Chợt khát vọng hồng ân
Trên bước đường lầy lội
Mắt nhòa lệ ăn năn
Trăm năm là yếu đuối
Nên Ngài chết cho tôi
Trong niềm vui sống lại
Nghe trái tim bồi hồi
Vần thơ tôi bỗng khác
Ấp úng lời tạ ơn
Cung đàn tôi lỗi nhịp
Biết cảm mến tình thương
Xin giã biệt dĩ vãng
Con hoang bước trở về
Thanh thản và vui sống
Phục sinh rộn thánh ca.