Eritrea: 150 Kitô hữu bị bắt vì đức tin

Chính phủ Eritrea đã bắt giữ 150 Kitô hữu trong 3 tháng qua và đưa họ ra tòa xét xử với yêu sách sẽ tha bổng nếu họ "từ bỏ Chúa Giêsu Kitô!”.
Tổng số các Kitô hữu bị bắt vì đức tin đã lên đến 150 người ở Eritrea; trong đó 70 người bị bắt vào ngày 23 tháng 6 tại Keren. Gần 2 tháng sau, vào ngày 18 tháng 8, 80 người khác bị bắt tại Godayef và được đưa đến đồn cảnh sát gần đó trước khi họ bị biệt tăm...

Trong đường hầm
70 người bị bắt vào tháng 6 đang bị giam giữ tại nhà tù ở Ashufera. Theo thông tấn xã Tempi của Ý thì họ bị khổ sai đào những tuyến đường hầm dưới lòng đất.
Những người bị bắt đều là những thành viên của tổ chức Tuyền bá Đức tin của Giáo hội Chúa Kitô (Faith Mission Church of Christ), ở thành phố Keren. Họ là các thành viên của Giáo xứ từ năm 2002, dù họ bị bắt nhưng chính phủ Eritrea chưa bao giờ lên tiếng... Sau khi 70 tín hữu này bị bắt thì trường học cũng như nhà thờ tại địa phương này cũng bị đóng cửa.

Từ bỏ Chúa Kitô
Trên 150 người bị bắt vì đức tin của họ, vì họ đã được đưa ra tòa và trước vị thẩm phán họ phải công khai tuyên bố chối bỏ đức tin hay nói các cụ thể là từ bỏ Chúa Kitô.
Vào ngày 16 tháng 8, 6 nhân viên chính phủ người Kitô giáo bị đưa ra tòa và yêu cầu từ bỏ đức tin… Sau khi họ trả lời rằng họ không sẵn sàng từ bỏ, thì họ được thả tự do...
Hai mươi mốt bệnh viện do Giáo Hội Công Giáo điều hành cũng bị đóng cửa vào ngày 8 tháng 7 năm nay. Các bệnh viện này chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hơn 170 nghìn người hàng năm, và hầu hết các bệnh viện này ở các vùng nông thôn.

Chính phủ
Chính phủ từ năm 1995 đã công bố một đạo luật cho hay chỉ có chính phủ mới có thể cung cấp các dịch vụ xã hội, cũng như điều hành các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Nhưng trên thực tế, chính phủ dường như đã không làm được, vì họ đã liên tục trì hoãn các chương trình và hoạch định mà họ đã hứa.