Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Sau một cuộc điều tra kéo dài trong nhiều tháng qua, hôm 15 tháng Năm, Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh đã đi đến quyết định rằng các cáo buộc chống lại một linh mục thuộc Bộ Giáo Lý Đức Tin là hoàn toàn không có cơ sở để tin là thật. Tiến trình giáo luật nhằm xét xử ngài đã được chấm dứt.

Cha Hermann Geissler, người Áo, 53 tuổi, nguyên là thành viên Bộ Giáo Lý Đức Tin, và cũng là cha giải tội cho Tu Hội Familia soulis Opus, nghĩa là Hoạt Động Tâm Linh Gia Đình, thường được biết với danh xưng là Das Werk ở Đức.

Những lời buộc tội chống lại ngài đã được đưa ra vào cuối tháng 9, bởi Doris Wagner, lúc ấy là thành viên của Das Werk, nhưng bây giờ đã ra khỏi tổ chức này.

Doris Wagner, sinh năm 1983, đã gia nhập Tu Hội vào năm 19 tuổi. 9 năm sau đó, vào năm 2011, cô rời bỏ Tu Hội.

Tháng Chín năm ngoái, trong một tuyên bố rất dài trên tờ báo DIE ZIET của Đức, cô cáo buộc một linh mục mà cô gọi tắt là “Hermann G.”, một viên chức cao cấp của Tòa Thánh, đã tán tỉnh cô trong tòa giải tội khoảng một thập niên trước trong thời gian cô còn trong Tu Hội này.

Tháng 11 năm ngoái, trong một hội nghị ở Rôma, cô cáo buộc đích danh cha Hermann Geissler của Bộ Giáo Lý Đức Tin.

Tán tỉnh trong bối cảnh tòa giải tội được coi là một vi phạm nghiêm trọng về giáo luật và người vi phạm có thể bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ.

Cha Geissler, một thần học gia, và là một học giả nổi tiếng của nhóm Đức Hồng Y Henry Newman, đã là thành viên của Bộ Giáo Lý Đức Tin từ năm 1993, và từ năm 2009, ngài là người đứng đầu văn phòng giảng dạy của Bộ này.

Ngài nhất quyết cho rằng mình vô tội, và đã nộp đơn xin từ chức khỏi Bộ Giáo Lý Đức Tin vào ngày 29 tháng Giêng năm nay, để cuộc điều tra được thuận lợi vì chính Bộ Giáo Lý Đức Tin là cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh trong việc thụ lý các cáo buộc loại này.

Để cuộc điều tra được khách quan, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giao cho Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh mở cuộc điều tra về các cáo buộc chống lại cha Geissler theo quy định của khoản giáo luật số 1717 về việc tiến hành các điều tra sơ khởi.

Ngày 15 tháng Năm, năm vị thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh đã đồng thanh nhận định rằng không có cơ sở nào để tin cha Geissler đã phạm vào những tội danh bị cáo buộc bao gồm tán tỉnh trong tòa giải tội, vuốt tóc và y phục của người tố cáo.


Source:Catholic News Agency