Thứ Hai ngày 3 tháng 6 năm 2019, Tổng thống của Nhà nước Israel, Reuven Rivlin đã gặp những người đứng đầu Giáo hội Jerusalem tại tu viện St Saviour, trụ sở của Giám hộ Thánh Địa.

Tổng thống Rivlin đã được chào đón với một bài hát Magnigicat (Linh hồn tôi ngợi khen Chúa) của bộ tứ gồm Cha Giám đốc Alberto Pari, phó giám đốc Giuliana Mettini và các sinh viên Eleonora Lué và Tareq Wahba, với phần phụ họa dương cầm của Maria Spitkovski. Tiếp theo đó là phần giới thiệu của Thư ký Giám hộ là Cha David Grenier. Cha đã chào đón tất cả những người có mặt gợi lại kỷ niệm 800 năm Dòng Phansinh hiện diện tại Thánh Địa.

Cha Francesco Patton, Phụ trách Giám hộ Thánh Địa, sau khi chính thức chào đón những người có mặt, đã tập trung vào tầm quan trọng của cuộc họp, gợi lên hình ảnh của các lễ hội gần đây để mô tả về ngày hôm nay Giêerusalem. Trong khi các Kitô hữu đang tổ chức lễ Phục sinh, những người Do Thái cử hành Pesach, Druze với EnNabiShu’eib và những người Hồi giáo bắt đầu Ramadan. Cha Patton sau đó bày tỏ lòng biết ơn của ngài đối với việc bảo vệ liên tục về tự do tôn giáo, thay mặt mọi người nhấn mạnh đến lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của các nhà lãnh đạo tôn giáo và các lực lượng chính trị không ủng hộ hòa bình và đối thoại nhưng gia tăng chia rẽ. Kết luận, Cha Patton cũng bày tỏ mối quan tâm đối với tình trạng của các Kitô hữu trong lãnh thổ của vùng Gaza lân cận.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Rivlin đã nhấn mạnh ngay từ đầu tầm quan trọng của ngày lễ Shavuot sắp tới của người Do Thái trùng với Chúa Thánh Thần hiện xuống của các Kitô hữu. Ông nói: "Nhà nước Israel, với tư cách là người bảo vệ thành phố Giêrusalem, trực tiếp cam kết bảo vệ tự do tôn giáo và an toàn cho các cộng đồng tín hữu ở Giêrusalem và toàn bộ Israel trong việc thực hiện các hoạt động của họ. Kitô hữu, Hồi giáo và Do Thái sẽ luôn có quyền tự do thờ phượng mà Nhà nước sẽ không thỏa hiệp. Tổng thống Rivlin kết luận với lời chúc mừng về thỏa thuận gần đây cho việc phục hồi Mộ Thánh, đảm bảo sự giúp đỡ trong mọi cách có thể.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

Nguồn: Custodia Terrae Sanctae