Ăn chay khác với ăn kiêng

Chẳng phải cho đẹp dáng duyên ngoại hình

Ăn chay là phải hết mình

Nguyện cầu sám hối thật tình yêu thương

Mùa chay mời gọi khiêm nhường

Nhớ mình thân phận vô thường cỏ hoa

Một làn gió nhẹ thoảng qua

Sớm lung linh sắc chiều hoang hoải tàn

Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng