THỨ TƯ LỄ TRO

Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18.

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”


Bạn thân mến,

Hôm nay là Lễ Tro, ngày bắt đầu của mùa chay, cải thiện cuộc sống của mình cho phù hợp với tình thương của Đức Chúa Giê-su.

Có những người ăn chay nhưng muốn người khác biết mình đang ăn chay; có những người trước khi bố thí thì ra quân rầm rộ cho mọi người biết; có người còn mặc cả với Chúa khi ăn chay, nào là hôm nay giữ chay nên con không đi làm việc, Chúa phải bù tiền công cho con, nào là con phải đi nhậu với thằng bạn thân nên con không thể giữ chay được...

Thiên Chúa không nhìn chúng ta ăn chay ngày mấy lần, cũng không coi chúng ta ăn mấy bữa trong ngày giữ chay, nhưng Ngài nhìn coi tâm hồn chúng ta có giữ chay hay không, nghĩa là có bớt giận hờn tha nhân, bớt chửi tục, bớt kiêu căng, bớt nói xấu, bớt hành hạ dân (nếu có chức quyền), bớt tham lam, bớt gian dâm.v.v...những cái “bớt” đó chính là giữ chay trong tâm hồn vậy, vì Thiên Chúa qua miệng của tiên tri Gio-en đã nói với chúng ta: “Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng”. Bớt một tật xấu, thêm một thói tốt, chính là ăn chay vậy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info