Dưới đây là toàn văn tuyên bố của Bộ Giáo Lý Đức Tin được công bố hôm thứ Bẩy 16 tháng Hai, 2019

Vào ngày 11 tháng Giêng năm 2019, Hội Nghị của Bộ Giáo Lý Đức Tin, khi kết thúc một tiến trình tố tụng, đã ra một nghị định về việc tìm thấy Theodore Edgar McCarrick, Tổng Giám Mục Hiệu Tòa của Washington, DC, đã phạm vào các tội sau trong khi là một giáo sĩ: đó là gạ gẫm trong Bí tích Giải tội và phạm Điều răn thứ Sáu, với yếu tố gia trọng là lạm dụng quyền lực.

Hội Nghị đã tuyên phạt trục xuất đương sự khỏi hàng giáo sĩ. Vào ngày 13 tháng Hai năm 2019, Phiên họp thường kỳ mỗi thứ Tư hàng tuần (Feria IV) của Bộ Giáo lý Đức tin đã cân nhắc kháng cáo của đương sự đối với quyết định này. Sau khi xem xét các lập luận kháng cáo, Phiên họp thường kỳ đã chuẩn y sắc lệnh của Hội Nghị. Quyết định này đã được thông báo cho Theodore McCarrick vào ngày 15 tháng Hai năm 2019. Đức Giáo Hoàng Phanxicô “đã công nhận bản chất chung cuộc của quyết định này được đưa ra theo đúng pháp luật, xem nó là một res iudicata - phán quyết chung thẩm (tức là, xác nhận rằng miễn bàn cãi thêm nữa)”


Source:Catholic Herald