Theo tạp chí Crux ngày 16 tháng 10, trong các phúc trình của vòng hai tại các nhóm nhỏ, các tham dự viên của Thượng Hội Đồng đã đưa ra một hình ảnh rõ ràng hơn về các ưu tiên của mình, đi từ tuổi trẻ băng đảng tới các tình huống mục vụ của các cặp đồng tính, cũng như các mối liên hệ giữa người già và người trẻ, nối vòng tay lớn với các người không thống thuộc tôn giáo (nones) và các nguy cơ của việc lạm dụng tình dục và các hình thức lạm dụng khác.

Việc mong ước có được các giáo dân và các cặp vợ chồng, chứ không chỉ các giáo sĩ, can dự vào diễn trình đào tạo các linh mục cũng đã được nhấn mạnh.

Các phúc trình thường được coi như một danh mục đáng tin cậy nhất cho thấy các vấn đề chính được lọc lựa tại Thượng Hội Đồng và được chính thức coi như phản ứng đối với Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Đồng.Sau đây là tóm lược các bản phúc trình trên:

Các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha

Nhóm đầu tiên được lãnh đạo bởi Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, người có chân trong hội đồng Hồng Y cố vấn cho Đức Giáo Hoàng. Nhóm bàn đến thực tại của những người trẻ đang là thành viên của băng nhóm; nhóm cho rằng không thể bỏ qua thực tại này.

Các ngài nói: "Mối tình duy nhất của họ là mối tình đối với băng nhóm, và không dễ gì bước vào những vòng kết nối hết sức chặt chẽ này và người trẻ cũng không dễ dàng rời bỏ những nhóm này".

Trong cùng một đoạn, nhóm cũng nói về việc “phải làm gì và hành động ra sao với người đồng tính, là những người không thể bị bỏ ra ngoài sự chăm sóc mục vụ của chúng ta và các thực tế khác như hôn nhân giữa những người đồng tính, mang thai hộ, nhận con nuôi bởi các cặp đồng tính: Tất cả các vấn đề hiện thời đang được truyền bá và tài trợ bởi các định chế chính phủ quốc tế”.

Nhóm cũng nói về sự cần thiết phải đề xuất chủ đề của tuổi trẻ như một “nơi chốn thần học” mà từ đó, qua tuổi trẻ, Thiên Chúa muốn nói điều gì đó với Giáo Hội. Nhóm lập luận rằng tuổi trẻ là một khung cảnh thần học không những vì “nó là đời sống” mà còn vì “tình huống vỡ vụn văn hóa mà người trẻ đang sống ở thời đại thay đổi hết sức lớn lao này, tức việc dẫn nhập vào một thế giới kỹ thuật số vốn không có qui luật”.

Một vấn đề khác được nhóm suy nghĩ là “những người sống một mình” (singles); nhóm mô tả việc này như một “vấn đề phức tạp” và cần phải biện phân để hiểu liệu sự phát triển của những người sống một mình là do một hiện tượng xã hội học hay một hiện tượng ơn gọi, liệu có được coi nó như một chọn lựa hay vì "sự thoải mái đơn giản, liệu đó là sự chấp nhận để phục vụ người khác hay chỉ là lòng vị kỷ thuần túy và cố chấp".

Nhóm cho rằng dù theo cách nào, “họ cũng xứng đáng được dành cho một sự suy tư có hy vọng” và một lời hỗ trợ cho những người chọn lựa con đường này, mà nhiều người trong số họ rất gần gũi với Giáo Hội. Nhóm cũng thừa nhận rằng có một số người có thể sống một mình vì cuộc hôn nhân của họ thất bại.

Nhóm nói tiếng Tây Ban Nha thứ hai, được điều hợp bởi Đức Hồng Y Luis Ladaria Ferrer, người đứng đầu Thánh Bộ Giáo Lý Đức tin của Vatican, có một đoạn dành riêng cho những người trẻ có “nhu cầu giáo dục đặc biệt”, được hiểu như “một loạt nhược điểm - vật chất, tinh thần, trí tuệ, văn hóa xã hội - và mặc dù những hạn chế của họ, họ vẫn là chủ thể tích cực của sự biến đổi trong chính các môi trường của họ. Giới hạn này là một khả thể mở ra các mối tương quan liên đới và hỗ tương, và do đó, là một hồng phúc cho cộng đồng của họ. Giáo Hội phải tiếp nhận họ, và bao gồm họ một cách can đảm”.

Nhóm cũng đưa ra lời kêu gọi để những người có nhiệm vụ viết tài liệu cuối cùng cho Thượng Hội Đồng nhắc đến “Vẻ đẹp và niềm vui yêu thương”, diễn tả một cách tích cực những gì liên quan đến tình yêu nhân bản sống nhờ Thiên Chúa.

Nhóm đã viết rằng "Đồng thời, chúng tôi hiểu rằng sự mỏng dòn và tội lỗi có thể được diễn tả một cách thích hợp như là một biểu thức mỏng dòn của thân phận con người chúng ta. Khi nói về tuổi trẻ, chúng ta không thể bắt đầu bằng một tầm nhìn tiêu cực, vì không phải mọi người trẻ đều sống thực tại đó. Để niềm vui nảy mầm nơi một người trẻ, người đó phải cảm thấy được yêu thương, được chào đón bởi một gia đình, một cộng đồng, và nhờ cách này, họ ý thức được các khả thể của mình ngõ hầu khám phá được và đánh giá cao cơ thể của mình và hội nhập được các giới hạn của mình”.

Nhóm cũng nói rằng các ngài thấy một "khoảng cách rất lớn" trong Tài Liệu Làm Việc khi nói về đức tin, diễn trình đào tạo đức tin, và cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu; nhóm cho rằng những vấn đề này được "bàn thảo rất kém" trong tài liệu.

Đón đọc: Các Nhóm nói Tiếng Anh