Hãng tin CNA ngày 15 tháng 10, cho hay vị đứng đầu ngành truyền thông của Tòa Thánh vừa cho hay văn kiện sau cùng của Thượng Hội Đồng sẽ được bỏ phiếu từng đoạn một, và phải được 2/3 phiếu thuận mới được thông qua, trước khi đệ trình lên Đức Giáo Hoàng.Lên tiếng tại buổi họp báo ngày 15 tháng 10, ông Paolo Ruffini, Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông của Tòa Thánh, nói rằng cuộc bỏ phiếu cho phúc trình sau cùng do Thượng Hội Đồng soạn thảo về người trẻ, đức tin và biện phân ơn gọi sẽ diễn ra hôm thứ 7 ngày 27 tháng 10, ngày áp chót lễ bế mạc Thượng Hội Đồng.

Mỗi số được đánh dấu sẽ được các nghị phụ Thượng Hội Đồng xem xét và đòi đa số 2/3 mới được thông qua.

Ông Ruffini nói với các nhà báo rằng “Về qui luật bỏ phiếu, khi có các qui luật bổ túc, tôi sẽ chia sẻ cùng qúy vị, chắc chắn như thế”.

Ông cho biết ông không rõ tài liệu sau cùng sẽ bằng ngôn ngữ nào lúc bỏ phiếu và việc phiên dịch sẽ ra sao đối với các vị giám mục không nói hay không đọc được tiếng Ý, nhưng ông tin rằng các nghị phụ Thượng Hội Đồng sẽ có cơ hội hiểu điều gì được phát biểu trong mỗi số của phúc trình trước khi bỏ phiếu.

Ông cho biết: Hình thức của tài liệu sau cùng cũng còn cần được xác định. Các cuộc thảo luận đang tiếp diễn xoay quanh việc liệu tài liệu có được đính kèm một sứ điệp biệt lập gửi người trẻ hay không, hay sứ điệp này được lồng vào chính bản văn, như đã được thảo luận tuần trước trong nhiều nhóm nhỏ.

Ông cũng cho biết các cố gắng đang được đưa ra nhằm soạn thảo một “tài liệu mới” dựa trên các cuộc thảo luận tại Thượng Hội Đồng, cả trong các phiên họp toàn thể lẫn trong các nhóm nhỏ, thay vì chỉ chỉnh sửa tài liệu làm việc, để dùng làm phúc trình sau cùng. Điều này tiếp theo các yêu cầu của một số nhóm nhỏ vào tuần trước.

Ông Ruffini xác định rằng bản thảo sau cùng có thể theo một cách tiếp cận ít tổng bộ hơn với việc Đức Giáo Hoàng sẽ được đệ trình từng đoạn cá thể các đề nghị có đánh số được các lá phiếu của các nghị phụ thông qua. Thay vì đưa ra một tài liệu để được đọc tự nó, các đề nghị này nhằm thông tri cho việc Đức Giáo Hoàng viết tông huấn hậu Thượng Hội Đồng theo truyền thống.

Nếu quả đó là khuôn khổ của tài liệu sau cùng tiếp theo sau Thượng Hội Đồng Giám Mục về người trẻ, thì các nghi vấn vẫn còn đó liên quan đến việc liệu bất cứ đề nghị nào không hội đủ đa số 2/3 đòi hỏi có được công bố hay không.

Ông Ruffini cho biết: 12 thành viên của ủy ban soạn thảo, được bầu vào tuần trước, đã bắt đầu làm việc cho phúc trình sau cùng, tập chú vào các phần 1 và 2 của Tài Liệu Làm Việc, và đang cố gắng tổng hợp các kết quả từ các cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ từ trước đến nay.