Xem hình ảnh

Chúa Nhật hôm qua, đoàn Liên Minh Thánh Tâm Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland, TX, đã long trọng mừng kỷ niệm 25 năm thành lập và đồng thời tổ chức lễ tuyên thệ cho 7 đoàn viên mới.

Sau 25 năm, khởi đầu với một con số hội viên khiêm nhương là 8 người, con số đoàn viên hiện nay đã lên được 90 người.

Nhắc lại Gx ĐMHCG cũng vừa tổ chức 25 thành lập vào tháng Giêng vừa qua, và như vậy thì đoàn LMTT là một đoàn thể cùng đồng hành với những lúc thăng trầm cuả giáo xứ.

Trong bữa tiệc liên hoan buổi tối, nhiều câu chuyên lịch sử đã được kể lại một cách cảm động nhưng tiếc thay, hầu như 8 đoàn viên tiên khởi đã không có mặt ở đây nữa, vì nhiều lý do như già yếu, đã quá vãng hay đã đi xa.

Trong số quan khách, ngoài các quan chức cuả giáo xứ, người ta cũng còn thấy sự hiện diện cuả nhiêu ân nhân và cảm tình viên cuả đoàn.