(Vatican News) Trong buổi tiếp kiến chung với khoảng 550 các Thừa Sai Lòng Thương Xót tại Vatican, ĐGH Phanxicô tái khẳng định rằng nhiệm vụ của họ rất cần thiết cho Giáo Hội và cũng nhắc nhở họ rằng con đường của người Kitô là một con đường đầy khó khăn “với những tảng đá dễ vấp ngã và những vỏ chuối dễ trượt chân.”

Hội Đồng Giáo Hoàng về Phúc Âm Hóa đã tổ chức một cuộc họp mặt các Thừa Sai Lòng Thương Xót tại Roma trong vài ngày để cầu nguyện và tường trình. Trong cuộc gặp ĐGH Phanxicô vào hôm thứ Ba, ĐGH đã nói rằng họ đang cung cấp một dịch vụ thiết yếu cho Giáo Hội

Mặc dầu mục đích ban đầu của ĐGH là giao nhiệu vụ chọ họ chỉ giới hạn trong Năm Lòng Thương Xót thôi, nhưng ĐGH đã quyết định gia hạn nhiệm vụ và khuyến khích họ tiếp tục cải tiến “sứ vụ thương xót” vì có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều người đã hoán cải trở lại nhờ sự phục vụ của họ.

Thông điệp của Lòng Thương Xót.

ĐGH nói rằng “thông điệp họ mang nhân danh Chúa Kitô là làm hòa với Thiên Chúa… Thiên Chúa cần nhiều người mang thông điệp tha thứ và thương xót cho toàn thế giới.” Đây là nhiệm vụ mà Chúa đã ủy thác cho các tông đồ vào chiều ngày phục sinh của Ngài. Đời sống của những người muốn hoàn thành sứ mạng này phải phản ánh nhiệm vụ của mình. ĐGH nhắc nhở rằng “Để là người cộng tác của lòng thương xót, thì trước hết chúng ta phải sống với tình yêu xót thương mà chúng ta đã nhận được.”

Thánh Phao-lô: gương mẫu của vị Thừa Sai Lòng Thương Xót đích thực.

ĐGH đã phản ánh sâu xa về kinh nghiệm của Thánh Phao-lô khi thánh nhân nhận mình là “kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo…đã nhận được lòng thương xót của Chúa. (1Tm 1:13). Bởi vì quá khứ của mình mà ngài trở thành sứ giả để làm hòa với Thiên Chúa (2 Cor 5:20) và công bố rằng tôi chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi.(2 Cor 6:3). ĐGH nói rằng chìa khóa để cộng tác với Thiên Chúa là luôn nhận thức rằng “Thiên Chúa đối xử với tôi một cách xót thương.”

Thiên Chúa đi bước trước.

ĐGH đã đưa ra một số lời khuyên cụ thể là các linh mục nên nhớ rằng Thiên Chúa đi bước trước. Vì thế khi một người đến với Phép Giải Tội, các ngài cần nhớ là ân sủng của Thiên Chúa đã sẵn sàng. “Trái tim linh mục của chúng ta phải nhận thấy phép lạ của người đã được gặp Chúa và đã cảm nghiệm hiệu năng ơn thánh của Chúa”

Công việc của linh mục là bước thứ hai.

ĐGH giải thích rằng sự cộng tác của các linh mục trong ơn thánh Chúa tạo ra hiệu quả rồi, vì vậy "đừng làm cho hoạt động ơn thánh của Thiên Chúa trở nên hư vô, nhưng phải nâng đỡ và để cho hoạt động ấy được hoàn thiện”. Giống như người cha của người con hoang đàng, cha giải tội cần nhìn vào mắt của hối nhân, lắng nghe họ và mở rộng vòng tay đón nhận họ để họ có cảm nghiệm về tình yêu của người cha “tha thứ không điều kiện, mặc cho con áo lễ hội và đeo nhẫn cho con, một dấu hiệu con là con của gia đình cha.”

Con đường trượt ngã.

ĐGH khuyên các linh mục hãy khuyến khích các hối nhân và cho họ niềm hy vọng, giúp họ đừng có mặc cảm bối rối ngại ngùng khi trở lại với phép giải tội – bởi vì “con đường ngổn ngang đá và vỏ chuối làm con trượt ngã.”

ĐGH kết luận rằng “Hãy sống kết hợp với Thiên Chúa, Nguồn mạch sự Sống, các Thừa Sai Lòng Thương Xót được mời gọi để là người giải thích và làm chứng về trải nghiệm này là mọi người, không phân biệt là ai, lúc khó khăn ngặt nghèo tìm đến lòng thương xót thì đều được chào đón tận tình.

Giuse Thẩm Nguyễn