“ Chúng ta hãy dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa vì ơn cứu độ đến cùng Thiên Chúa , ơn gọi của người Ki tô hữu chúng ta là sống theo ý Chúa , sống trọn vẹn mối phúc hiền lành, nhu hòa … Đó là lời chia sẽ của Cha chánh xứ Đa minh Vũ ngọc Thủ trong thánh lễ trọng thể kính các Thánh nam nữ bổn mạng và kỷ niệm 9 năm thành lập Cộng đoàn Lòng Thương xót Chúa diễn ra lúc 15g ngày thứ sáu 1/11/2018 tại giáo xứ Tân việt hạt Tân sơn nhì .

Lúc 14g30 toàn thể cộng đoàn cùng sốt sáng lần chuỗi lòng thương xót, để cầu nguyện cho gia đình , giáo xứ và toàn thế giới.

Xem Hình

Đầu lễ ,cha chủ tế nói: Hôm nay Giáo hội mừng kính các Thánh Nam Nữ là bổn mạng và kỷ niệm 9 năm thành lập Cộng đoàn LTX Chúa giáo xứ Tân việt. Trong niềm vui này chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chuá đã ban xuống cho mỗi người chúng ta.

Chia sẻ Tin Mừng , cha chủ tế nói : Chúng ta hãy dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa vì ơn cứu độ đến cùng Thiên Chúa,ơn gọi của người Ki Tô hữu chúng ta là sống theo ý Chúa, sống trọn vẹn mối phúc hiền lành, nhu hòa , và thậm chí bị bách hại vì chính đạo , chỉ có con đường theo Chúa , con đường vác thập giá mình , từ bỏ chính mình mà theo Chúa thì chúng ta mới mong được sống trên thiên đàng với các Ngài.

Lòng đạo đức của mỗi người chúng ta không chỉ dừng những tấm ảnh bên ngoài mà chúng ta đồng thời phài siêng năng cầu nguyện với các Ngài , năng chạy đến với Chúa ,kín múc ân sủng của Chúa, ân sủng của lòng Thương xót Chúa.

Ngài kết luận Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta cho cộng đoàn LTX suốt 9 năm qua và xin cho mỗi gia đình chúng ta luôn biết sống quảng đại ,yêu thương nhau để mọi người nhận biết tình yêu thương từ lòng thương xót Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ .

Mừng kính các Thánh Nam nữ bổn mang và kỷ niệm 9 năm thành lập Cộng đoàn LTX Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa , vì mỗi buổi chiều suốt 9 năm qua , Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được hưởng bầu khi yêu thương thánh thiện khi đến với ngôi thánh đường, cảm nhận được tình yêu bao la từ lòng thương xót của Chúa.

Vinh sơn Trần văn Đẩu