Đức Hồng Y Timothy M. Dolan của New York, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động phò sinh của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB) và Đức Tổng Giám Mục Joseph E. Kurtz của Louisville, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của USCCB kêu gọi các tín hữu gọi điện thoại và email về Quốc hội Hoa Kỳ để thúc giục các thành viên Quốc Hội thông qua dự luật Bảo vệ Lương tâm (Conscience Protection Act) như một phần phải được bao gồm trong dự luật tài trợ bằng quỹ công năm 2018 và cầu nguyện cho kết quả này. Quốc hội hiện đang xem xét liệu có nên bao gồm dự luật Bảo vệ Lương Tâm trong luật về tài trợ kinh phí chính phủ và quyết định về việc bao gồm dự luật Bảo vệ Lương Tâm sẽ được đưa ra trước ngày 23 tháng 3 năm 2018.

Tuyên bố chung của hai ủy ban viết như sau:

Những tấn kích đối với quyền tự do lương tâm ngày càng nhiều và càng hung hăng đòi hỏi phải có một phương dược chặn đứng ngay lập tức. Các y tá và những người cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác, cũng như các cơ sở y tế đang bị buộc phải lựa chọn giữa tham gia phá thai hoặc bỏ nghề. Các Giáo Hội và những người Mỹ phò sinh bị bắt buộc phải cung cấp bảo hiểm cho việc phá thai theo ý muốn - bao gồm cả việc phá thai trong những tuần cuối - trong kế hoạch chăm sóc sức khoẻ của họ. Những người chống đối và cả những người ủng hộ phá thai phải có thể đồng ý với nhau rằng không ai bị buộc phải tham gia phá thai. Quốc Hội phải khắc phục vấn đề này bằng việc ban hành Đạo luật Bảo vệ Lương tâm như một phần của dự luật tài trợ bằng qũy công năm 2018.

Chúng tôi kêu gọi tất cả các tín hữu hãy cầu nguyện và hành động bằng cách gửi email và gọi điện thoại cho Quốc hội vào tuần tới, đặc biệt là vào ngày Thứ Hai, 12 tháng 3 với thông điệp rằng việc ban hành Đạo luật Bảo vệ Lương Tâm là rất cần thiết để bảo vệ người Mỹ khỏi bị buộc tội vi phạm các xác tín của họ về sự tôn trọng mạng sống con người. Các cuộc gọi điện thoại và email của các bạn đến các thành viên Quốc hội thực sự sẽ tạo ra sự khác biệt, vì vậy hãy hành động ngay để bảo vệ quyền lương tâm!”

Các thành viên của Quốc hội có thể liên lạc được bằng cách gọi cho Tổng đài Hoa Kỳ ở số (202) 224-3121 và yêu cầu được kết nối với các đại diện hoặc thượng nghị sĩ của các bạn.

Hoặc bạn có thể gửi email và gọi cho các Thành viên Quốc hội một cách nhanh chóng và dễ dàng tại www.bit.ly/support-cpa

Để biết thêm thông tin và video về các y tá đã bị bắt buộc lựa chọn giữa công việc của họ và tham gia phá thai, hãy truy cập www.usccb.org/conscience.


Source: USCCB - Chairmen Call Faithful to Prayer and Action Urging Congress to Enact the Conscience Protection Act