Đức Hồng Y Robert Sarah nói rằng những người ủng hộ phá thai và kiểm soát dân số ở Châu Phi thời nay cũng giống như những kẻ cách mạng Pháp thời xưa đã thảm sát người dân Vendée.

Trong một bài giảng để tôn vinh những vị tử đạo Vendée, được truyền trực tuyến bởi Famille Chrétienne, Đức Hồng Y Sarah ca ngợi các nhà lãnh đạo trong khu vực và dân chúng đã chống lại chủ nghĩa vô thần, nhưng nói rằng Giáo Hội và gia đình truyền thống vẫn đang tiếp tục bị bức hại.

Cuộc chiến ở Vendée, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 12 năm 1793, là cuộc tổng nổi dậy của những người bình dân nhằm chống lại chính phủ cộng hòa cách mạng Pháp đang hung hăng bách hại Đạo Thánh Chúa. Cuộc nổi dậy được lãnh đạo bởi người Công Giáo, phần lớn gồm các nông dân.

Sau cuộc nổi dậy, hàng chục ngàn thường dân bị tướng Louis Marie Turreau thảm sát. Nhiều người đã được Giáo Hội tôn vinh.

Đức Hồng Y hỏi: “Ngày hôm nay ai sẽ đứng lên vì Thiên Chúa? Ai sẽ dám đương đầu với những người bách hại Giáo Hội thời hiện đại? Ai sẽ có can đảm để đứng lên mà trong tay không có vũ khí nào khác ngoài kinh Mân Côi và lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa, khi đối mặt với những thách đố nghiêm trọng trong thời đại chúng ta? “

Những thách đố nghiêm trọng trong thời đại của chúng ta, theo Đức Hồng Y, là “chủ nghĩa tương đối, sự thờ ơ và thái độ coi thường Thiên Chúa”.

Đức Hồng Y đã đặt ra với các khán thính giả câu hỏi này:

“Ai sẽ nói với thế giới rằng tự do duy nhất đáng để đánh đổi mạng sống mình là tự do tôn giáo?”