Xem hình ảnh

Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 13 tháng 5-2017, trong tâm tình hiệp ý cùng với toàn thể Giáo Hội Hoàn vũ, Tu Viện và Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia tại thành phố Fort Worth- Texas đã tổ chức Ngày Đức Mẹ, tôn vinh Mẹ Maria qua việc cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima Thánh Du, và sau đó Thánh lễ Đại Trào tôn vinh Mẹ Maria.

Trước Thánh lễ, Đức Cha Michael F. Olson, Giám Mục Giáo Phận Fort Worth đã làm phép hội trường mới của trung tâm tu viện với sự tham dự của Cha Giám Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Louis Vũ Minh Nhiên, CMC., Cha Phụ trách Tu Viện, Inhaxiô M. Hải Dương, CMC.,cùng nhiều linh muc tu sĩ và nhiều cộng đoàn dân Chúa trong vùng đến tham dự.

Sau Thánh lễ, tu viện đãi tiệc và văn nghệ mừng.