Chương trình các cuộc hội thoại, hỏi thăm về tình hình sinh hoạt của các giáo xứ, các giáo phận bên Việt Nam, mỗi khi có dịp, do chương trình Video Vietcatholic - Adelaide thực hiện

Xin giới thiệu đến qúi khán thính giả, cuộc phỏng vấn:

-Linh mục Giuse Đinh Phước Đại chánh xứ, giáo xứ Long Tâm, giáo hạt Bà Rịa, thuộc giáo phận Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam nhân dịp chuyến viếng thăm đồng hương giáo xứ Long Tâm tại Úc Châu, và

- Kỹ sư Nguyễn Văn Thắng giám đốc, kiêm phụ trách trang báo điện tử Dân Chúa Âu Châu tại Tây Đức, do Lm. Bùi Thượng Lưu làm chủ bút.

-Kỹ sư Nguyễn Văn Thắng từ Đức Quốc sang thăm thân nhân ở Nam Úc

XEM VIDEO