Trong công nghị Hồng Y diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng Ba, Đức Thánh Cha đã quyết định ngày tôn phong hiển thánh cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta, đấng sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái, là ngày 4 tháng 9 tới đây.

Mẹ Têrêsa qua đời ngày 5-9-1997, hưởng thọ 87 tuổi, và đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 tuyên chân phước ngày 1910-2003.

Trong công nghị Hồng Y, Đức Thánh Cha cũng quyết định sẽ tuyên thánh cho hai vị Chân Phước khác vào ngày Chúa Nhật 5 tháng 6. Vị thứ nhất là nữ Chân Phước Maria Elisabetta Hesselblad sinh năm 1870. Ngài là đấng sáng lập dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế thánh Brigida, nổi bật về đời sống chiêm niệm, thi hành các việc bác ái săn sóc người nghèo và cỗ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Nữ tu Hesselblad qua đời tại Roma năm 1957 thọ 87 tuổi và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 phong chân phước ngày 9-4 trong Đại Năm Thánh 2000. Vị thứ hai là cha Stanislao Giêsu Maria, tục danh là Gioan Papczynski sinh năm 1631. Ngài sáng lập dòng dòng nam đầu tiên tại Cộng hòa Ba Lan và Lituani, chuyên chiêm niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cũng như tỏ ra đặc biệt nhạy cảm đối với những bất công xã hội. Cha Stanislao Giêsu và Maria qua đời năm 1701, thọ 70 tuổi, và được Đức Gioan Phaolô 2 phong chân phước ngày 16-9 năm 2007 tại Đền thánh Đức Mẹ Lichen, Ba Lan.

Sau khi tuyên thánh cho Mẹ Têrêsa, vào Chúa Nhật 16-10, Đức Thánh Cha sẽ tuyên thánh cho hai vị Chân Phước khác nữa. Vị thứ nhất là Chân Phước thiếu niên Giuse Sanchez Del Río, người Mễ Tây Cơ, tử đạo lúc mới được 14 tuổi. Khi viếng mộ chân phước tử đạo Amacleto González Flores, ngài đã cầu xin Chúa cho mình được ơn chết vì bênh vực đức tin. Cậu bị giết ngày 10 tháng 2 năm 1928, miệng hô to: 'Hoan hô Chúa Kitô Vua! Hoan hô Đức Mẹ Guadalupe!”.

Vị thứ hai là Chân Phước José Gabriel del Rosario Brochero, sinh năm 1840. Ngài qua đời năm 1914 thọ 74 tuổi. Ngài nguyên là cha sở giáo xứ thánh Alberto thuộc tỉnh Cordoba, Á Căn Đình. Ngài nổi tiếng tận tụy loan báo Tin Mừng và săn sóc dân chúng, nhất là những người nghèo, thăng tiến cuộc sống của họ. Cha qua đời vì kiệt lực và được phong chân phước ngày 14-9 năm 2013 theo một quyết định trước đó của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 ngày 20-12 năm 2012.