Tỉnh Dòng Đồng Công kính báo,

Linh Mục Marcô M. Đoàn Quang Báu, CMC, sau nhiều ngày tháng chịu bệnh đã được Chúa cất về lúc 12:10 sáng ngày 1 tháng 08 năm 2014, tại Nhà Tỉnh Dòng Đồng Công, Missouri.

Sau 73 năm trên dương thế, cha Marcô Maria đã hoàn tất 56 năm tu trong Dòng Đức Mẹ Đồng Công và 37 năm phục vụ dân Chúa trong Thiên Chức Linh Mục.

Ngài đã từng phục vụ nhiều năm cho nhiều cộng đoàn dân chuá ở Green Bay (WI), Oklahoma City (OK), Port Arthur (TX), Ft Worth (TX) và Boston (MA).

Chương trình tang lễ, xin nhấn vào đây

Kính xin toàn thể cộng đồng Dân Chúa thêm lời cầu nguyện để linh hồn Linh Mục Marcô Maria sớm được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.