TRẠI HÈ GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, hiệp thông với Đại Hội Giới trẻ thế giới đang diễn ra tại Rio De Janeiro Brazin. Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức trại hè cho giới trẻ vào ngày 25/7/2013 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu và ngày 26 / 7 / 2013 tại đền Chân Phước An rê Phú Yên, Phước Kiều.

Xem hình ảnh

Với chủ đề: Giới trẻ Giáo phận Đà Nẵng hiệp nhất, sống Đức Tin, loan báo Tin Mừng.

Đến dự khai mạc hội trại tại Trà Kiệu, có Cha Phao lô Maria Trần Quốc Việt - Tổng Đại diện; Cha Phao lô Đoàn Quang Dân – Giám đốc Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, Quản xứ và Cha Phao lô Lê Tấn Kính –Phó xứ Trà Kiệu; Cha GB Châu Ngọc Minh - đặc trách Mục vụ giới trẻ Giáo phận, Trưởng Ban điều hành trại; và các Cha đặc trách giới trẻ các Giáo hạt.

Sau chuẩn bị và ổn định trại, lúc 10 giờ, Cha Trưởng ban tuyên bố khai mạc và giới thiệu ban điều hành cho trại sinh.

Những trò chơi, băng reo, thi Giáo lý….nội dụng xoáy vào “ Đức Tin, hành động”.

Ngoài những giờ vui chơi giao lưu học hỏi, giới trẻ còn được quý Cha và các anh chị có chuyên môn giới thiêu hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của giới trẻ về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Đức Tin và Khoa học, giới trẻ sống Đức Tin và loan báoTin Mừng.

17 giờ chiều, ĐGM Giáo phận đến dâng Thánh Lễ, mời gọi giới trẻ cùng hiệp thông với giới trẻ toàn cầu, theo lời huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico: “ Chúa Ki tô mời gọi chúng ta trở nên những Môn Đệ đem Chúa đến với anh em…”

Lúc 19 giờ, giao lưu văn nghệ vui nhộn gồm nhiều tiết mục: ca múa hát; vài Giáo xứ đã được khán giã trầm trồ khen ngợi.

Trại sinh nghĩ đêm lúc 22 giờ để lấy sức cho sáng mai dự Thánh lễ kính Chân Phước An rê Phú Yên tại Phước Kiều

Ngày 26 / 7 / 2013, sáng 4 giờ 30 trại sinh thức dậy, vệ sinh cá nhân, hạ trại, thu dọn khu vực đóng trại. cùng di chuyển về đền Thánh An Rê Phú Yên để dự Thánh Lễ

Sau Thánh lễ, Ban điều hành trại đã tổng kết. ĐGM, Cha Tổng Đại diện và quý Cha đặc trách giới trẻ phát thưởng cho đại diện giới trẻ các Giáo xứ đã đạt giải các cuộc thi trong ngày trại.

Trước lúc chia tay, giới trẻ cùng hát Kinh Hòa Bình, một lần nữa khẳng định căn tính của mỗi người Ki-tô Hữu hiệp nhất sống Đức Tin và loan báo Tin Mừng.

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH CHÂN PHƯỚC AN RÊ PHÚ YÊN

Lúc 6 giờ 30 ngày 26 / 7 / 2013, Đức Giám Mục Giáo phận Chủ tế Lễ mừng kính chân phước An rê Phú Yên, sinh nhật trên trời lần thứ 369 của ngài. Linh Mục đoàn cùng đồng tế với ĐGM.

Trước Thánh lễ, Thánh tích được kiệu trong thể, Thánh tích là 5 sợi tóc của Chân phước Anre Phú Yên ( Thánh tích này đã được ĐGM Giáo phận xin Tỉnh Dòng Tên Việt Nam)

Năm nay đoàn kiệu có đội kèn đồng Gx Chính Tòa, quý Nữ Tu, quý Thầy, Linh Mục đoàn, ĐGM Giáo phận, đại diện các Ban Mục Vụ Giáo xứ và đông đảo ạnh chị em Giáo dân,

Trước lúc vào Thánh lễ, ĐGM giới thiệu sơ qua về tiểu sử, các hoạt động, tinh thần can đảm, yêu mến Chúa cho đến hết hơi cho đến tron đời của thánh Nhân. Hôm nay Giáo Hội hoàn cầu mừng lễ kính hai Thánh Gioakim và Anna, riêng Giáo Hội Việt Nam, các cộng đoàn Việt Nam tại hải ngoại được mừng kính Chân Phước Anre Phú Yên.

Giáo phận Đà Nẵng được vinh dự và hạnh phúc vì dòng máu đào của Người Chứng Thứ Nhất đã đổ trên mảnh đất Phước Kiều, giáo phận Đà Nẵng. Cộng đoàn Dân Chúa tuôn về Phước Kiều là trở về với cội nguồn, nơi hạt giống An rê làm trổ sinh Đức Tin khắp con dân đất việt. Mỗi người chúng ta cần kiểm điểm về vấn đề đón nhận và loan truyền Đức Tin như thế nào?

Cuối Thánh Lễ, Cha GB Hồ Thái Sơn ( Chánh văn phòng TGM ) công bố Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, theo quyết định của ĐGM Giáo phận. Qui chế trong thời gian 4 năm thử nghiệm kể từ ngày công bố. Căn cứ qui chế, các Giáo xứ bầu các ban phù hợp với hoàn cảnh điều kiện của Giáo xứ mình.

Vũ khúc: An rê Phú Yên, Người Chứng Anh hùng và kinh cầu Chân Phướng An rê Phú Yên đã kết thúc Thánh Lễ.

Trước lúc ĐGM ban phép lành với ơn toàn xá, Cha Tổng Đại diện cám ơn ĐGM, quý Cha, Chính Quyền các cấp, các Dòng tu, Giáo xứ Hội An, các cá nhân và tập thể đã hết lòng cộng tác cho Đại Lễ thành công tốt đẹp.

Mọi người ra về trong hân hoan nhưng cũng ghi tâm huấn từ của ĐGM: “mỗi người cần hiệp nhất, sống Đức Tin và loan báoTin Mừng đến với anh em, cần chung tay góp sức để đền Thánh Chân Phước An rê Phú Yên được xứng tầm là trung tâm hành hương, bởi vì Phước Kiều là cội nguồn, từ đây hạt giống Tin Mừng lan đi khắp nơi. Phước Kiều còn là nôi sinh ra chữ Quốc ngữ ngày nay, mặc dù ban đầu các Cha Dòng Tên với mục đích dạy Giáo lý cách dễ dàng hơn chữ Nôm, nhưng ngày nay ai cũng cảm nhận được tiện ích của chữ Quốc Ngữ( dễ học, dễ hiễu, ngữ nghĩa rộng khắp}. Qua đó Tín hữu có được dịp, có điều kiện đến kêu cầu Chân Phước An Rê. Nhờ vậy quá trình phong Thánh cho Ngài được thuận lợi khi có những phép lạ do Ngài chuyển cầu cùng Chúa, nhằm đủ hồ sơ phong Thánh, theo yêu cầu của Bộ Phong Thánh”.

“Lấy tình yêu đáp lại tình yêu, lấy mạng sống đáp đền mạng sống” tấm gương sáng chói của thánh Nhân.