Chiều 29.5.2013, đoàn Cursilistas , Phan Sinh, Lòng Thương Xót CGS, Legio, Vinh Sơn… nhiều đoàn từ Giáo phận Đà Nẵng và nhiều nơi đến hành hương chuẩn bị Lễ khai mạc Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu trong Năm Đức Tin –Năm Thánh Giáo Phận.

Xem hình ảnh

Tại đồi Bửu Châu, những chuẩn bị về âm thanh , lễ đài…đến lúc hoàn thiện, trong tâm tình biết ơn Thiên Chúa , Mẹ Maria và cộng đoàn Trà Kiệu, chúng tôi bước đi trong trung tâm Đồi Bửu Châu rất đẹp , khang trang, con đường từ cổng chính đến lễ đài được bê tông rông 5m giúp cho khách hành hương và đoàn kiệu cung nghinh Mẹ được dễ dàng, khu vực Hồ Sen trước đây nay trở thành bãi đậu xe , những thảm cỏ xanh và đường nội vi được bố trí hài hòa hợp lý, đỉnh đồi Bửu Châu và đền Đức Mẹ Tri Ân (khu vực nhà thờ Thạnh Quang trước đây) nhiều ghế đá và cây tạo không gian thuận lợi cho việc cầu nguyện…

Đến nhà thờ Giáo xứ, mọi chuẩn bị đã xong , bàn kiệu Mẹ và đặc biệt là bàn Kiệu Mình Thánh Chúa cho những giờ chầu đầu tiên của cộng đoàn Giáo phận. Xin Chúa và Mẹ chúc lành ban muôn ơn cho Đại Hội được thành công và cho mỗi con cái mẹ khi đến đây không phải “tay không” trở về.

Lúc 17 giờ tại sân me nhà thờ TTTM TK, đoàn rước trọng thể, sau Thánh Giá đèn hầu , 52 cờ của 50 Giáo xứ, cộng đoàn Dòng Phao lô và gốc Giáo phận Đà Nẵng tại Hải Ngoại được rước lên lễ đài. Cha Phao lô Maria Trần Quốc Việt- Tổng Đại diện chủ sự Thánh lễ khai mạc Đại Hội , Cha Phao lô Đoàn Quang Dân Giám đốc TTTM TK, Quản xứ Trà Kiệu, Cha Phó xứ Phao Lô Lê Tấn Kính và một số Cha trong Giáo phận cùng đồng tế với Ngài .

Trong Thánh lễ , Ngài mời gọi sự hiệp nhất trong mọi thành phần: gia đình , Giáo Hội , xã hội… cách riêng con cái Giáo phận trong Năm Thánh Giáo Phận như tinh thần và chương trình Đại Hội Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng (17-19.10.2012}đã biểu quyết và quyết tâm: Cộng đoàn hiệp nhất, sống Đức tin và loan báo Tin Mừng.

Trong bài chia sẻ của Ngài: “…Chúng ta quây quanh Mẹ tỏ lòng yêu mến Chúa , yêu Mẹ nhưng cũng cần yêu nhau xây dựng Giáo xứ , Giáo phận…đồng tâm nhất trí mọi thành phần trong Giáo Hội… hãy lấy lòng bác ái huynh đệ mà cư xử với nhau, thái độ ghim sâu, thờ ơ, xét đoán đố kỵ…là lòng thiếu sự bao dung , thiếu liên kết. Chính Chúa Giê-su đã cầu nguyện Chúa Cha cho sư hiệp nhất nên một….hiệp nhất là kết quả niềm tin yêu, hiệp nhất là chấp nhận sự khác biệt, không thất vọng trước sai sót của anh em, nhưng lấy sự tốt lành mình có để cảm hóa họ…để xây dựng sự hiệp nhất…nhờ đó những anh em chưa biết Chúa có thể nhận ra Thiên Chúa từ sự hiệp nhất của các Tín hữu ”. Ngài cũng dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxico “ mỗi người trong chúng ta phải rao giảng Tin Mừng bằng cách sống thể hiện sự hiệp nhất với nhau và sự hiệp thông với Thiên Chúa”

Hoạt vũ Truyền Tin đã kết thúc Thánh lễ khai mạc, gợi mở cho mọi người luôn biết thưa lời xin vâng trong mọi ý định chương trình của Thiên Chúa như chủ đề đại hội : Phúc Cho Mẹ Vì Đã Tin trong Năm Đức Tin – Năm Thánh Giáo Phận.

19 giờ 30, Cha Bonaventura Mai Thái – Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận chủ sự cung nghinh suy tôn Mình Thánh Chúa(MTC) tại đền Đức Mẹ Tri Ân ( nhà thờ núi), các hội đoàn Giáo phận và cộng đoàn Trà Kiệu cung nghinh kiệu trọng thể rước Mình Thánh Chúa về nhà thờ giáo xứ, theo nhận xét nhiều người , đoàn rước kiệu năm nay rất đông, mỗi người cầm nến sáng trên tay cùng ca vang , xen kẻ đội kèn đồng trong các giai điệu suy tôn MTC cả trên đường rước và về đến sân me TTTM TK . sau đó MTC được đặt tại nhà thờ để các hội đoàn và cộng đoàn Trà Kiệu chia phiên nhau Chầu suy tôn cho đến hết đêm.