40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 28 - Lạy Chúa, Xin Cho Con Biết Lắng Nghe Lời ChúaGiới thiệu videos 40 Bài suy niệm Mùa Chay 2018

40 Bài suy niệm Mùa Chay, bài 1 - Bài 1: Thứ Tư Lễ Tro: Thống hối trở về...

40 Bài suy niệm Mùa Chay, bài 2 - Phúc cho những ai sống trong lề luật

40 Bài suy niệm Mùa Chay, bài 3 - Giữ Chay trong hân hoan và hy vọng

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 4: Mọi người đều có thể hoán cải và quay về với Chúa

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 5: Bất cứ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu thoát

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 6: Chúng ta thật dễ chia trí chừng nào khi chúng ta cầu nguyện

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 7: Tha Thứ Cho Kẻ Thù

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 8: Dấu Lạ Ông Giôna Thành Ninivê

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 9: Hãy Xin Thì Sẽ Được

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 10: Còn Thầy, Thầy Bảo Cho Anh Em Biết: Ai Giận Anh Em Mình, Thì Phải Bị Đưa Ra Tòa

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 11: Dân Bất Trung Quay Sang Thờ Bò Vàng

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 12: Lạy Cha, Xin Tha Thứ Cho Con

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 13: Lạy Cha, Con Cám Ơn Cha Vì Những Ơn Lành...

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 14: Nhận Ra Tiếng Chúa Trong Cuộc Sống Hằng Ngày

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 15: Lazarô Và Người Phú Hộ

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 16 – Người Cha đã muốn trao tặng tất cả

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 17 - Hãy Chăm Sóc Dân Ta Bằng Gậy Mục Tử Của Ngươi

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 18 - Thiên Chúa Làm Cho Chúng Ta Sinh Hoa Kết Quả

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 19 - Chúng Ta Hãy Tìm Kiếm Chúa

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 20 - Lạy Chúa Thánh Thần, Tán Tụng Ngài Đã Ngự Vào Hồn Con -

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 21 - Xin Giúp Con Mở Lòng Con Ra Để Chào Đón Chúa Thánh Thần

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 22 - Ta Sẽ Chữa Lành Sự Bất Tín Của Chúng

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 23 - Hãy Trông Cậy Nơi Ngài Và Ngài Sẽ Chở Che

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 24 - Ông Này Đón Tiếp Phường Tội Lỗi Và Ăn Uống Với Chúng

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 25 - Vâng, Tôi Đây Là Nữ Tỳ Của Chúa

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 26 - Tất Cả Những Ai Kêu Cầu Danh Ðức Chúa Sẽ Được Cứu Thoát

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 27- Gioan Làm Chứng Cho Ngài, Đây Là Con Thiên Chúa