PHÂN ƯU
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
vừa nhận được tin:
Linh mục Timôthêô Maria Mai Vĩnh Lộc
Sinh ngày 24 tháng 12 năm 1935 tại Nam Định, Việt Nam
Khấn Lần Đầu trong Dòng Đồng Công ngày 25 tháng 03 năm 1956
Khấn Trọn Đời: ngày 25 tháng 03 năm 1960
Chịu chức Linh Mục ngày 28 tháng 05 năm 1977
được Chúa gọi về lúc 9:00 giờ sáng Thứ Bảy
ngày 28 tháng 04 năm 2012 tại Carthage, Missouri.
Hưởng thọ 77 tuổi.

Vài nét về cuộc đời Cha Timôthêô Maria Mai Vĩnh Lộc
Sinh: ngày 24 tháng 12 năm 1935 tại Nam Định, VIỆT NAM
Khấn Lần Đầu trong Dòng Đồng Công: ngày 25 tháng 03 năm 1956
Khấn Trọn Đời: ngày 25 tháng 03 năm 1960
Chịu chức Linh Mục: 28 tháng 05 năm 1977

Hoạt Động Tông Đồ:
1977-1978: Phó xứ Giáo xứ Saint Mary, Joplin, Missouri
1978-1982: Phó xứ Giáo xứ Immaculate Conception, Springfield, Missouri
1984-1994: Chánh xứ Giáo xứ Thánh Gioan Vianney, Mountain View, Missouri
1994-2002: Chánh xứ Giáo xứ Thánh Anna, Carthage, Missouri
2004-2005: Chánh xứ Giáo xứ Saint Mary, Lamar, Missouri
2006-2008: Chánh xứ Giáo xứ Sacred Heart, Conway, Missouri

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ VÀ THĂM VIẾNG
Thứ Ba ngày 01 tháng 05 năm 2012
8:30 p.m. Giờ canh thức và cầu nguyện tại Nhà Nguyện của Tỉnh Dòng

Thứ Tư ngày 02 tháng 05 năm 2012
Lúc 10:30 sáng - Thánh Lễ An Táng
Di Quan và An Táng tại Nghĩa Trang Resurrection, Springfield, MO

Xin quý Cha dâng Lễ, và mọi thành phần dân Chúa
trong Liên Đoàn cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố Timôthêô Maria.

Thành kính phân ưu với tang quyến, Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cha Cố Timôthêô Maria Mai Vĩnh Lộc
vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

Thành kính,
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ