Một hãng Nhật Bản sẽ xây lại nhà thờ chính tòa Anh giáo Christchurch của Tân Tây Lan, dùng vật liệu là 'các tông' (cardboard.)

Nhà thờ chính tòa nguyên thủy đã được dựng lên vào năm 1864, đã bị hư hỏng nặng nề trong hai trận động đất tháng Hai và tháng Sáu vừa qua.

Thành phố đã thuê kiến trúc sư Shigeru Ban cho công cuộc xây dựng này, với một ngân quĩ hạn hẹp là 3 triệu đô và một thời giạn ít ỏi là phải hòan tất vào tháng Hai năm tới để sẵn sàng tổ chức lễ kỷ niệm một năm của trận động đất, và ngôi nhà thờ này phải đủ bền vững để chờ cho đến khi ngôi nhà thờ cũ được khôi phục lại.

Đặt trụ sở tại Tokyo, hãng của ông Ban đã nổi danh về việc sử dụng 'các tông' để làm các tòa nhà lớn. Theo ông, vật liệu các tông là lọai vật liệu có thể tái chế và có sức bền bỉ đáng kể.

Ngôi nhà thờ tạm thời này sẽ dùng 86 ống 'các tông' sản xuất tại địa phương. Các ống 'các tông' đều có dạng hình chữ A và cao đến 78 feet (23m), tức là cao gần bằng nhà thờ cũ.

Với ngân quĩ eo hẹp, ngay cả các kiện gỗ để chở hàng cũng sẽ được sử dụng để làm nền cho ngôi nhà thờ.

Ông Ban không nhận thù lao cho dự án, và cho biết ngôi nhà thờ tuy gọi là tạm thời nhưng sẽ có thể sử dụng được ít nhất là 10 năm. Tuy nhiên sau đó , "một cấu trúc bằng 'các tông' sẽ vẫn tồn tại trong tâm trí của người dân mãi mãi, và sẽ được yêu chuộng."