Phân Ưu


Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ xin phân ưu cùng gia quyến:
Linh Mục Giuse Ngô Văn Trọng
Sau 63 năm phụng sự Thiên Chúa và Giáo hội qua thiên chức Linh mục
đã được Chúa gọi về vào lúc 3:00 sáng ngày 11 tháng 7 năm 2009
tại Dưỡng Đường Mater Dei thuộc Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, hưởng thọ 93 tuổi.


Đôi nét về cuộc đời Cha Cố Giuse:
Sinh ngày 30 tháng 1 năm 1916 tại Giáo xứ Xuân Long, làng Kim Long, Huế.
1930, nhập Tiểu Chủng Viện An Ninh, Cửa Tùng (Quảng Trị).
1938, nhập Đại Chủng Viện Huế.
1946, thụ phong Linh Mục.
1946, Phó xứ tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam.
1948, Phó xứ Hà Úc.
1948, Chánh xứ Diêm Tu, kiêm Hà Trung, Dưỡng Mong.
1949, Chánh xứ Đốc Sơ.
1953, Chánh xứ Tân Mỹ.
1956, Tuyên úy các Sư Huynh Trường Pellerin, Huế.
1957, Chánh xứ Phanxicô, kiêm Giám đốc Viện trợ Công giáo Hoa Kỳ.
1965, Quản lý Giáo phận Huế.
1966, Tuyên úy Bệnh viện Huế, gồm Bệnh viện Trung ương, Bài Lao, và Bệnh viện Phong cùi.
1971, Chánh xứ Loan lý (Gần đèo Hải Vân).
1975, vượt biên và được tàu Greenville vớt, đưa đến đảo Guam
Tháng 9, 1975, Giáo phận San Diego đã bảo trợ cha Giuse cùng với bốn Linh mục Việt Nam khác.
1975- 1981: Phó xứ tại Giáo xứ Sacred Heart, Redlands, San Bernardino.
1981-1990: Phó xứ giáo xứ St. Theresa và thành lập Công đoàn Công giáo San Bernadino.
1990-2009 cha nghỉ hưu.
Ngày 11 tháng 7 năm 2009, qua đời tại Dưỡng Đường Mater Dei, Cartharge, Hoa Kỳ.

Chân thành ghi ơn những đóng góp của Cha Cố Giuse cho Thiên Chúa, Giáo Hội Việt Nam và Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ.
Xin Cộng Đoàn Dân Chúa hiệp ý với quý Linh Mục dâng Thánh Lễ cầu cho Linh Hồn ngài sớm được vào Thiên Đàng.

Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN HK