Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ xin hợp cùng Dòng Ngôi Lời với lời ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng vui mừng có thêm 5 Tân Linh Mục. Qúy Tân Linh Mục vừa được thụ phong bời Đức Giám Mục Leonard J Olivier thuộc dòng Ngôi Lời vào lúc 2 giờ trưa Thứ Bảy ngày 23 tháng 5, 2009 vừa qua tại Nguyện Đường Ngôi Lời Quốc Tế tại 2001 Waukegan Rd. Techny, IL 60082-0176.

Qúy Tân Linh mục có tên như sau:
  • Lm Đặng Ngọc Qúy (tại Mỹ),
  • Lm Mai Anh Tuấn (đi China),
  • Lm Nguyễn Duy Tâm (Đi Togo/Benin),
  • Lm Phạm Duy Linh (tại Mỹ)
  • Lm Xinghao John Zhang (Đi China).
Xin chúc mừng các tân chức và hợp cùng với Nhà Dòng và gia đình các tân chức cùng tạ ơn Thiên Chúa trước hồng ân cao cả này.

Trân trọng Chúc Mừng,
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.