Mười một tân linh mục cho Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam

Xuân Hiệp, Việt Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2018 - Tỉnh Salesian Việt Nam với lòng tạ ơn Chúa đã ban cho tỉnh dòng thêm 11 tân linh mục để làm việc trong cánh đồng của Chúa. Thánh lễ Truyền chức linh mục do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc chủ tế lúc 8 giờ sáng ngày 28/7/2018 tại giáo xứ Xuân Hiệp, Thủ Đức, Tp. HCM, với sự hiện diện đồng tế của 150 linh mục dòng và triều.
Hiện diện trong Thánh lễ Truyền chức còn có cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Văn Quang, và các thành viên cố vấn của tỉnh dòng cùng nhiều bề trên của các dòng tu bạn và Salesian cùng với ba mẹ và họ hàng của các tân chức lên tới 2000 người hiện diện trong ngôi nhà thờ mới dâng hiến Thánh Gioan Bosco tại Xuân Hiệp.

Danh sách của mười một tân linh mục là:
1. Phó tế Martinô Trần Thất Bảo
2. Phó tế Giuse Vũ Đức Huân
3. Phó tế Augustinô Nguyễn Khánh Hưng
4. Phó tế Đ. Saviô Nguyễn Huy Khiêm
5. Phó tế Phaolô Nguyễn Toàn Khoa
6. Phó tế Giuse Trần Văn Nghĩa
7. Phó tế Phêrô Nguyễn Bá Quỳnh
8. Phó tế Giuse Phạm Văn Thể
9. Phó tế Giuse Nguyễn Văn Toàn
10. Phó tế Phêrô Lê Văn Trung (AFE)
11. Phó tế Giuse Nguyễn Vũ Thanh Xuân

Trong bài giảng Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo mời gọi các tân chức hãy rập khuôn theo nếp sống của Chúa Giêsu mục tử nhân lành: Phục vụ và yêu thương mọi người như Chúa Giêsu đã nêu gương. Đức cha cũng nhấn mạnh rằng qua việc đặt tay của Giám mục, các tân chức trở thành “Chúa Kitô”, một Người Chăn chiên nhân lành đích thực, và bắt đầu chia sẻ sứ mệnh của Ngài trong xã hội trần thế: Mang sự cứu rỗi của Ngài đến cho mọi người. Đặc biệt đối với linh mục mục Salesian là làm việc cho giới trẻ nghèo hầu chăm sóc, giáo dục và dẫn đưa họ đến với Chúa Giêsu như cha thánh Gioan Bosco thuở xưa.