Nói thêm về các lễ trọng, lễ kính và lễ nhớ.

ROME> (Zenit.org).- Giải đáp của cha Đạo Binh Chúa Kitô, Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ đại học Regina Apostolorum.

Chúng con biết Thánh Lễ Chúa Nhật rất là quan trọng. Chúng con cũng biết Thánh Lễ chiều thứ Bảy là Thánh Lễ Chúa nhật. Nhưng đâu là những tiêu chuẩn để biết đích xác đó là Thánh Lễ Chúa Nhật? Có phải là giờ? Có phải là các bài đọc? Nhiều người Công Giáo đi dự đám cưới trong một xế chiều thứ Bảy không đi dự Thánh lễ Chúa Nhật. Họ tưởng rằng họ đã đi dự Thánh lễ rồi. Giáo Hội nói gì đích xác về Thánh lễ chiều Thứ Bảy?—J.G., Arras, France

Những qui tắc cho phép cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật trong một buổi chiều thứ Bảy, không được chi tiết cho lắm và như vậy những thực hành và những quan niệm khác nhau đã nẩy lên trên khắp thế giới.

Dầu thực hành này tương đối là mới đối với Thánh Lễ Chúa Nhật, từ lâu Giáo Hội đã duy trì tập quán bắt đầu cử hành những lễ quan trọng chiều trước, với Kinh Chiều Một. Điều này được linh hứng bởi quan niệm về một ngày trong thế giới xưa, chia 24 giờ thành bốn canh và bốn giờ ánh sáng ban ngày, ngày bắt dầu từ canh thứ nhất.

Vì lẽ này các sách Tin Mừng nhắc tới sự vội vã mai táng Chúa chúng ta trong Ngày thứ Sáu trước lúc ngày Sabbath bằt đầu, lúc còn chiều thứ Sáu, đối với chúng ta.

Tuy quan niệm này cống hiến một sự biện minh nào đó cho qui tắc cho phép cử hành Thánh lễ Chúa Nhật trong ngày Thứ Bảy, Giáo Hội ngày nay trên thực tế hoà nhập cách tính giờ cả xưa lẫn nay, và không chỉ chấp nhận hệ đo lường xưa mà không thêm gì nữa.

Vì lẽ này. dầu được phép làm trước Thánh lễ Chúa Nhật, ngược lại điều một số người có thể tưởng, không có buộc phải làm như vậy; còn có thể cử hành Thánh Lễ theo ngày hay là một Thánh Lệ ngoại lịch trong chiều thứ Bảy.

Ví dụ, nếu một cộng dồng tu sĩ thường cử hành Thánh Lễ theo ngày của họ lúc 7 giờ chiều, thì không có lý do phải cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật hai lần.

Cũng vậy trên lý thuyết một đôi có thể làm đám cưới trong một chiều thứ Bảy và sử dụng Thánh lễ cưới miễn là những lễ đó không trùng với những thời biểu Thánh lễ thường.

Tôi nói “trên lý thuyết” bởi vì về mặt mục vụ thường nên cử hành thánh Lễ cưới tại giờ này theo những qui tắc cho một lễ cưới được cử hành trong một ngày Chúa Nhật. Như độc giả chúng tôi chỉ rõ, cả những kẻ đi dự Thánh Lễ bình thường xem ra giả thiết rằng Thánh Lễ một buổi chiều thứ Bảy là đủ để làm trọn luật giữ ngày Chúa Nhật rồi và sự phân biệt giữa những công thức Thánh Lễ khác nhau xem như họ không còn nghĩ tới.

Do đó, trừ trong những trường hợp khi đa số khách dự là những người Công Giáo được hiểu rõ và đã cam kết, điều tốt hơn là bảo đảm theo sự có thể để họ tham dự một cử hành thành sự cho ngày Chúa Nhật, dầu điều này có thể có nghĩa là trong một số trường hợp một số khía cạnh của Thánh lễ cưới bình thường không được cử hành.

Luật chung không nói rõ thời giờ chính xác có thể cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật. Tuy nhiên, 5 giờ chiều là luật chung trong Giáo Phận Roma và trong nhiều nơi khác. Bất cứ giờ nào sớm hơn nhiều, khó mà quan niệm như là chiều thứ Bảy trong ý nghĩa đúng của từ.

Vì lẽ này, một đám cưới xế chiều Thứ Bảy phải là một trường hợp khác biệt. Hầu hết những người Công Giáo thực hành sẽ không cho rằng một đám cưới lúc trưa hay lúc 1g chiều sẽ làm trọn luật giữ Ngày Chúa Nhật. Bởi vì 3 hay 4 g. chiều là những giờ gây lúng túng đúng hơn để tổ chức một đám cưới và phần tiếp theo đang chờ đợi của nó, nên những cử hành lúc này ít tiện lợi hơn, ít ra là tại châu Âu.

Tuy nhiên một đám cưới lúc 4 g.chiều,, có lẽ đủ điều kiện để cử hành như một Thánh lễ Chúa Nhật.

Nếu có nguy cơ thật sự cho bất cứ ai hiểu lầm một Thánh lễ sớm hơn là thành sự như ngày Chúa nhật, lúc đó phải liệu sao cho các khách mời biết trước rằng Thánh Lễ sẽ không bao che được sự bắt buộc dự lễ ngày Chúa Nhật

* * *

Tiếp: Những lễ trọng, Lễ Kinh, Lễ Nhớ

Lần trước chúng tôi về nhữrng lễ trọng, lễ nhớ và lễ kính, nhắc nhớ một câu hỏi từ một linh mục ở tại Oregon. Ngài hỏi: “ được ghi trong Lịch như là một lễ ‘nhớ chọn’ của Tên Thánh Chúa Giêsu và Lịch nói ngày lễ này mới đưa vào trong Sách Lễ. Con muốn dâng Thánh Lễ này, nhưng không có bản lễ được phê chuẩn. Có nguồn nào nơi con có thể gặp được một bản lễ như thế (ví dụ trên trang mạng} ? Có những cử hành tương tự trong năm, một số cử hành đó dầu là lễ nhớ bắt buộc mà không có những băn bản sẵn cho.

Sự khó của một số cử hành mới không có những bản văn thích hợp tương ứng, là tạm thời sẽ được giải quyết trong vòng ít năm

Nguyên nhân sự khó này là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong dịp phổ biến sách lễ mới Latinh, đã có sáng kiến thêm một số cử hành mới hay là phục hồi một số cử hành cũ mà đã rơi khỏi lịch cũ. Giữa những cử hành được phục hồi là Thánh Danh Chúa Giêsu và Thánh Catherine thành Alexandria. Dầu sau sự phổ biến sách lễ, ngài đã thêm một hay là hai thánh nữa vào lịch chung như Thánh Pio thành Pietrelcina.

Vấn đề được đưa ra bởi vì, dầu đã là thành phần của lịch, nhưrng bản văn riêng của của một số thánh còn phải được phê chuẩn việc dịch ra tiếng Anh. Có một độ logic cho tình huống này. Bởi vì việc chuyển dịch toàn bộ sách lễ đang được xét duyệt, điều khôn ngoan là làm mọi sự như thành phần của một dự án dầu có khi những lễ này sẽ không có những bản văn riêng trong vòng hai năm nữa.

Một số hội đồng giám mục đã thực thi một phương pháp khác. Ví dụ, các giám mục Italian đã sản xuất một phần bổ sung khéo léo và tiết kiệm tích chứa một việc dịch thuật của tất cả các bản văn mới với cũng một typeset như sách lễ bàn thờ. Như vậy có thể cử hành những lễ nhớ này bằng tiếng Italian dầu việc chuyển dịch dứt khoát bằng tiếng Italian của sách lễ còn đang chuẩn bị. Tôi không biết hội đồng nói tiếng Anh đã làm một việc tương tự như vậy hay chưa.

Một trang mạng tiếng Italian được gọi là maranatha, Chứa hầu hết những bản văn trực tuyến này. Trang này cũng có những phần lớn những nghi thức bí tích khác và những nghi lễ làm phép và lần lần bao gồm những bản văn Latinh của sách lễ của Đức Gioan XXIII và Phaolo VI. Tôi không biết về một trang nói tiếng Anh mà có những bản dịch những bản văn phụng vụ mới, và xem ra việc phổ biến này sẽ vi phạm bản quyền hợp pháp.

Do đó, phải làm gì? Đối với một số lễ như Thánh Danh Chúa Giêsu xem ra ít có làm nhưng chờ bản dịch dứt khoát của sách lễ.

Các thánh mới có thể được cử hành bằng cách sử dụng phần chung các thánh: Tử Đạo, Mục Tử, Trinh Nữ, v.v. như thích hợp nhất vị thánh đương sự.