Trong số người được mời nói chuyện với các bạn trẻ tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ có một giáo dân là ông Jean Vanier, người sáng lập ra Cộng Đoàn L' Arche chuyên lo săn sóc cho những người khuyết tật.

Ông Jean Vanier, 74 tuổi, là con trai của cựu thống đốc Canada. Ông đã từ bỏ đời binh nghiệp đang lúc huy hoàng trong ngành Hải Quân để chuyển sang nghiên cứu về Triết Học. Một ngày trong năm 1964, ông gặp hai người khuyết tật tâm thần sống lang thang bên lề xã hội. Ông đưa họ về nhà ở miền Trosly-Breuil, ngoại ô Paris, và từ bỏ luôn vị trí giáo sư Triết Học tại Đại học Paris để chuyên lo săn sóc cho người bị khuyết tật. Cộng đoàn L'Arche đầu tiên được phát sinh từ đó.

Đến nay đã có 120 cộng đoàn L'Arche tại 30 quốc gia trên thế giới.

Ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã mời ông Jean Vanier giảng Giáo Lý bằng tiếng Anh và tổ chức một buổi hội thảo về dịch vụ xã hội.

Mở đầu bài giáo lý về Tám Mối Phúc Thật, ông Jean Vanier nói: "Những người yếu thế nói với chúng ta: 'Tôi cần anh'. Nếu lời xin đó được đáp lại, một cộng đoàn được thành lập".

"Người dễ gặp hiểm nghèo là người nói tôi không cần ai cả. Con người đó gây ra chiến tranh và ganh tỵ"

"Chúng ta có sẵn lòng nghe người yếu thế không? Đó là vấn đề. Nếu ta quyết định không lắng tai nghe, chúng ta tiếp tục sống trong chia rẽ, trong đố kỵ, trong chiến tranh. Nếu chúng ta chấp nhận lắng nghe, chúng ta có thể cùng nhau xây đắp tương lai."

Ông Jean Vanier cũng nhấn mạnh đến nhu cầu mỗi người trẻ cần phải có bạn, những người bạn cùng một niềm tin để nâng đỡ và chia sẻ hành trình thiêng liêng. Người bạn tốt có khi xoay chuyển hoàn toàn cuộc đời ta. Trong thế giới Tây Phương ngày nay giới trẻ cô đơn hơn trước đây và sống nhiều giờ hơn với máy móc và các phương tiện truyền thông mà hiếm khi có thể là một người bạn tốt.