ROMA, Feb.19, 2003 (enit) Thánh Edith Stein đã gởi một bức thư niêm kín cho Ðức Giáo Hoàng Pius XI xin can thiệp khi Hitler bắt đầu bách hại người Công giáo và người Do thái.

Tài liệu đề ngày 12 tháng 4 năm 1933, được phơi bày nhờ những văn khố của Tòa Thánh Vatican về triều đại của Ðức Pius XI (1922-1939) được công khai mở ra cho dân chúng nghiên cứu.

Ðức Giáo Hoàng Pius XI đã phản ứng rất tích cực bằng cách đưa ra một Tông thư “Mit Brennnender Sorge”. Ðược phổ biến ngày 14 thánng 3 năm 1937, tài liệu này nêu lên hoàn cảnh của Giáo Hội Ðức quốc; nêu lên những điểm bất đồng giữa Công giáo và chủ nghĩa Ðức quốc xã cùng những chiều hướng ngoại giáo.

Sau khi Ðức Pius XI ký bức Tông thư tại Roma. Tông thư được một linh mục bí mật mang đến Ðức và được các linh mục và các thanh niên lén lút phổ biến đến các họ đạo.

Bức thư là tài liệu cuối cùng thánh Edith Stein đã viết và ký tên khi còn là giáo sư tại truờng Ðại Học Sư phạm Munster, vì lúc này Bà không thể tiếp tục dạy ở trường này được nữa.

Edith Stein hay Nữ tu Têrêxa Benedicta Thánh giá là một người Do thái trở lại đạo Công giáo, là một triết gia chuyên về hiện tượng học. Bà đã trở lại khi nghiên cứu về Thánh Têrêxa Avila.

Việc bách hại người Do thái của Ðức quốc xã đã ngăn cản việc nghiên cứu cũng như chấm đứt việc giảng dạy của Edith Stein. Sau đó Edith Stein vào tu Dòng kín Camêlô ở Cologne. Một thời gian sau thì di chuyển về Hòa lan. Edith Stein đã niêm kín bức thư trình bày Ðức Tin của mình và tố cáo chủ nghĩa Ðức quốc xã. Bà đã tử vì đạo năm 1942 tại lò thiêu sống trong trại giam Auschwitz.

Thánh Têrêxa Benedict được Ðức Giáo Hoàng Phao lồ II phong hiển thánh năm 1998. Thánh Edith Stein là đấng đồng phù trợ Âu châu cùng với Thánh Bridget of Sweden và Thánh Catherine of Siena.