Aparecida - Đức Hồng Y Darío Castrillón Hoyos, chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng “Ecclesia Dei” (Giáo Hội Chúa) đã xác nhận là Đức Thánh Cha hy vọng gia tăng Thánh Lễ La Tinh trong Giáo Hội. Được biết Đức Hồng Y đang có mặt tại Ba Tây để tham dự Đại Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê lần thứ 5. Trong ngày thứ tư 23/5, Đức Hồng Y sẽ có một bài tham luận trong đại hội.

Hôm thứ hai 21/5, Đức Hồng Y cho biết Ủy Ban Giáo Hoàng “Ecclesia Dei” đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thành lập vào năm 1988 khi “một nhóm đáng kể các linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người trước đó đã bày tỏ sự bất đồng ý kiến về những cải tổ Phụng Vụ của Công Đồng Vatican II và đã quy tụ chung quanh Đức Tổng Giám Mục Pháp Marcel Lefebvre, nhưng sau đó họ đã ly khai khỏi ngài vì họ không đồng ý với hành vi ly giáo của Tổng Giám Mục Lefebvre khi truyền chức Giám Mục trái phép không có sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha”.

Hiện nay ủy ban "Ecclesia Dei" coi sóc 300 linh mục, 200 chủng sinh và hàng trăm ngàn tín hữu. Những anh chị em giáo dân này đã ly khai khỏi nhóm của Tổng Giám Mục Lefebvre. Trong khi đó, nhóm Tổng Giám Mục Lefebvre hay còn gọi là Huynh Đoàn Thánh Piô X có 4 Giám Mục, 500 linh mục và 600,000 giáo dân.

Đức Hồng Y cho biết tiếp: “Giờ đây Ủy Ban này không chỉ hạn chế trong phần vụ đối với các tín hữu muốn hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội sau biến cố đó, cũng không hạn chế trong những cố gắng chấm dứt tình trạng ly giáo đau thương này để lôi kéo sự trở về hiệp thông hoàn toàn của các anh chị em trong Huynh Đoàn Thánh Piô X”.

“Đức Thánh Cha mong muốn rằng ủy ban này có thêm những phần vụ để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của những ai không nằm trong hai nhóm vừa kể mà theo một cảm nhận đặc thù nào đó ao ước làm sống lại Phụng Vụ La Tinh trước đây trong việc cử hành bí tích Thánh Thể và trong các phép bí tích khác”.

“Đức Thánh Cha mong muốn rằng ủy ban sẽ trở thành một tổ chức của Tòa Thánh với một mục tiêu chuyên biệt và rõ rệt là bảo tồn và duy trì những giá trị của Phụng Vụ La Tinh truyền thống. Nhưng cần phải nêu rõ ở đây là điều này không có nghĩa là quay về quá khứ, về thời điểm trước cuộc cải tổ 1970”.

Đức Hồng Y nhấn mạnh thêm rằng: “Không nghi ngờ gì nhiệm vụ quan trọng nhất của ủy ban, là điều làm cho toàn thể Giáo Hội quan tâm, vẫn là đặt dấu chấm hết cho hành vi ly giáo này và tái xây dựng lại một cách hoàn toàn minh bạch sự hiệp thông trọn vẹn”.

Đức Hồng Y Castrillón Hoyos nhắc lại rằng trước khi được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã hoạt động trong ủy ban này.