Lời Nguyện Cầu cùng Chúa Cha nhân Ngày Hiền Mẫu (13 Tháng 5 Năm 2007)

* Bằng Việt Ngữ:

Gởi Mẹ Tâm Tình Con
Lạy Cha Giàu Lòng Nhân Ái:

Chúng con xin cảm tạ Cha vì những người mẹ của chúng con - những người mà qua đó Cha đã tín thác việc chăm non, bảo dưỡng từng mạng sống vô giá của mỗi chúng con kể từ lúc chúng con hãy còn nằm trong cung lòng mẹ.

Cha đã phó trao nơi người phụ nữ khả năng được cùng cộng tác với Cha trong việc tạo dựng nên sự sống mới. Xin Cha hãy ban cho mỗi người phụ nữ hiểu trọn hết được ý nghĩa của hồng phúc này, vốn từ đó biết hiến trọn thân mình vì một tình yêu vị tha hết mình dành cho mỗi đứa trẻ mà người phụ nữ đó được đặc ơn mang nặng đẻ đau, cũng như cho tất cả những ai là con cái của Cha.

Xin Cha hãy ngó trông chừng từng người phụ nữ có con trẻ, giúp cho người phụ nữ ấy được mạnh mẽ hơn lên về đức tin qua tình yêu và sự chăm sóc phụ tử của Cha dành cho người phụ nữ và đứa bé hãy còn nằm trong bụng của người phụ nữ đó. Xin Cha hãy ban cho người phụ nữ đó có được sự can đảm trong những lúc sợ hãi hoặc đớn đau, thấu hiểu rõ được ý của Cha trong những lúc ái ngại hoặc hoài nghi, cũng như có được niềm hy vọng trong những lúc trắc trở gian nguy. Xin Cha hãy ban cho người phụ nữ đó có được niềm vui trước sự hạ sinh của con mình.

Đối với những người mẹ mà Cha đã ưu tiên trao phó cho trách nhiệm được trở thành người thầy dạy và người hướng dẫn tâm linh đầu tiên hết của con trẻ, xin Cha hãy ban cho tất cả những người mẹ này luôn xứng đáng với trách nhiệm dưỡng dục đức tin của các con trẻ của họ, hòng biết noi gương Đức Maria, Bà Elizabeth và các vị Thánh Nữ - những người luôn biết noi gương Chúa Kitô. Xin Cha hãy giúp cho những người mẹ ngày một thêm tri thức và sự hiểu biết rõ ràng hơn về Người Con Duy Nhất của Cha, là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con; cũng như thêm sự khôn ngoan để mãi biết rao truyền lại sự hiểu biết này đến cho những người con của họ, và cho tất cả những ai đang phụ thuộc vào họ.

Xin Cha cũng hổ trợ mãi luôn cho những "người mẹ tinh thần" của chúng con - tức những người phụ nữ, mặc dầu không có con, nhưng các Vị này luôn mãi tận tụy chăm sóc cho những đứa con của những người khác, thuộc đủ mọi lứa tuổi và địa vị trong cuộc sống. Xin Cha hãy ban cho những người phụ nữ này hiểu biết được niềm vui trọn vẹn của lời gọi kêu từ mẫu của chính họ, để dẫu có ở trong bất kỳ lãnh vực nào dù dạy học, y tá, tu trì, hay trong bất kỳ công việc nào khác, họ luôn biết nhận ra và dưỡng nuôi phẩm giá đích thực của mỗi một con người, vốn được tạo dựng nên để giống với hình ảnh và nhân dạng của Cha.

Chúng con cầu khẩn Cha hãy gởi Chúa Thánh Thần của Cha, là Đấng An Ủi, đến với tất cả những mẹ nào đang phải sầu khổ vì mất con, vì con cái đang bệnh hoạn hay đang bị lánh xa bởi các gia đình, hay đang gặp phải hiểm nguy, đang gặp phải bất kỳ sự trắc trở hoặc éo le nào. Xin Cha hãy đỡ nâng những người mẹ này, và giúp họ biết phó thác vào lòng xót thương nhân từ và tình yêu phụ tử của Cha dành cho tất cả những con cái của Cha.

Chúng con nguyện xin Cha hãy chúc phúc cho tất cả những ai mà Cha đã tín thác cho thiên chức làm mẹ. Nguyện xin Thánh Thần của Cha mãi luôn phấn khích và cũng cố những người phụ nữ này. Nguyện cho họ luôn biết noi gương của Đức Maria, Mẹ của Thiên Chúa chúng con, và bắt chước Mẹ Maria về sự khiêm tốn, lòng thủy chung và tình yêu thương mẫu tử trọn vẹn. Nguyện cho tất cả những người mẹ luôn nhận được ơn huệ dồi dào của Cha nơi cuộc sống trần gian này, cũng như cho những người mẹ luôn biết hướng về niềm vui trọn vẹn về sự hiện diện của Cha nơi cuộc sống đời sau.

Chúng con xin nguyện khấn điều này qua Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc của chúng con là Chúa Giêsu Kitô, Đấng ngự và cai quản cùng với Cha và Chúa Thánh Thần, trong cùng một Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi.

Amen.

Happy Mother's Day 2007!


* Bằng Anh Ngữ:

Most Gracious Heavenly Father,

We thank You for our mothers to whom You have entrusted the care of every precious human life from its very beginning in the womb.

You have given to woman the capacity of participating with You in the creation of new life. Grant that every woman may come to understand the full meaning of that blessing, which gives her an unlimited capacity for selfless love for every child she may be privileged to bear, and for all Your children.

Watch over every mother who is with child, strengthen her faith in Your fatherly care and love for her and for her unborn baby. Give her courage in times of fear or pain, understanding in times of uncertainty and doubt, and hope in times of trouble. Grant her joy in the birth of her child.

To mothers You have given the great privilege and responsibility of being a child's first teacher and spiritual guide. Grant that all mothers may worthily foster the faith of their children, following the example of Mary, Elizabeth, and other holy women who follow Christ. Help mothers to grow daily in knowledge and understanding of Your Son, Our Lord Jesus Christ, and grant them the wisdom to impart this knowledge faithfully to their children and to all who depend upon them.

Assist all "spiritual mothers", those who, though they may have no children of their own, nevertheless selflessly care for the children of others -- of every age and state in life. Grant that they may know the joy of fulfilling this motherly calling of women, whether in teaching, nursing, religious life, or in other work which recognizes and fosters the true dignity of every human being created in Your image and likeness.

We beseech You to send Your Holy Spirit, the Comforter, to all mothers who sorrow for children that have died, are ill or estranged from their families, or who are in trouble or danger of any kind. Help grieving mothers to rely on Your tender mercy and fatherly love for all your children.

We ask your blessing on all those to whom You have entrusted motherhood. May Your Holy Spirit constantly inspire and strengthen them. May they ever follow the example of Mary, mother of Our Lord, and imitate her fidelity, her humility, and her self-giving love. May all mothers receive Your Grace abundantly in this earthly life, and may they look forward to eternal joy in Your presence in the life to come.

We ask this through our Lord and Savior, Jesus Christ, who lives and reigns with You and the Holy Spirit, one God, world without end.

Amen.