Ngày Hiền Mẫu - Happy Mother’s Day 2018

Mừng ngày Hiền Mẫu mẹ yêu,
Cao niên, xuân trẻ, thiên triều ân ban.
Tâm lòng lan tỏa chứa chan,
Mắt nhìn âu yếm, dịu dàng dõi theo.
Bước đường vạn nẻo cheo leo,
Đôi chân rảo bước, vượt đèo khó khăn.
Đường xa ngàn dặm cản ngăn,
Tình yêu gói trọn, xứng danh trong đời.
Trẻ, già, lớn, bé, mọi thời,
Mẹ luôn chăm sóc, ngọt lời yêu thương.
Dù rằng vất vả dặm trường,
Quản công lao khó, nên gương Mẹ Hiền.
Chăm lo, nhắc bảo, nhủ khuyên,
Tận tâm lo lắng, dù phiền cũng cam.
Con ơi hãy bớt càm ràm,
Mẹ thương nhẫn nhục, phận phàm thế nhân.
Vết hằn năm tháng dấn thân,
Lưng còng, tóc bạc, đôi chân mỏi mòn.
Trông mong thao thức về con,
Nên người trí đức, sắt son trong đời.
Cầu xin Đức Mẹ Chúa Trời,
Dủ thương ban phước, một đời tín trung.
Chồng, con, cháu, chắt, hợp chung,
Vui ngày Hiền Mẫu, bao dung tuyệt vời.
Bó hoa dâng Mẹ thay lời,
Kính mừng chúc Mẹ, một đời an vui.