Công bố về Đại Hội Tông Đồ Thế Giới lần đầu tiên về Lòng Thương Xót

Nhân Kỷ Niệm Ngày Qua Đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ II

VIENNA, Áo Quốc(Zenit.org).- Đức Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Vienna, Áo Quốc công bố cho biết rằng Đại Hội Tông Đồ Thế Giới về Lòng Thương Xót (1st World Apostolic Congress on Mercy) lần đầu tiên sẽ khai mạc vào đúng kỷ niệm năm thứ ba ngày qua đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.

Lòng Thương Xót Chúa
Đức Hồng Y Christoph Schonborn đã tiết lộ cho biết tin này vào hôm thứ 2 tuần qua trong buổi họp báo, qua đó Đức Hồng Y cho biết rằng Đại Hội Tông Đồ Thế Giới về Lòng Thương Xót lần đầu tiên sẽ được diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 4 năm 2008 tại Dinh Phaolô Đệ Lục ở Vatican.

Đức Hồng Y nói rằng: ngày khai mạc của Đại Hội được chủ ý chọn ra là nhằm vào kỷ niệm lần thứ 3 ngày qua đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị như là lời gọi mời chính yếu trong suốt triều đại của vị Giáo Hoàng quá cố với tất cả mọi người chúng ta là "hãy trở thành các chứng nhân về Lòng Thương Xót Chúa."

Trong lúc tuyên bố với báo chí, Đức Hồng Y Schonborn liên tục lập lại những ngôn từ của Đức Cố Giáo Hoàng khi Ngài cung kính Đền Thờ về Lòng Thương Xót Chúa tại Krakau-Lagiewniki vào năm 2002, khi đó Đức Cố Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng: "Ngoài Lòng Xót Thương của Thiên Chúa ra, chẳng còn có nguồn hy vọng nào cả cho toàn thể nhân loại."

Lagiewniki chính là nơi mà vị nữ tu huyền nhiệm Thánh Nữ Faustina Kowalska (1905-1938) đã từng sống cùng với cộng đoàn tu trì của Thánh Nữ. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong Hiển Thánh cho vị Nữ Tu này vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, và đã công bố vào cùng ngày đó rằng: "Khắp mọi nơi trên thế giới, Chủ Nhật thứ hai của Mùa Phục Sinh chính là Chủ Nhật về Lòng Thương Xót Chúa."

Đức Hồng Y nói: "Rất nhiều người tín hữu đã ghi dấu sự kiện đó vì rằng chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã băng hà vào đêm vọng của ngày Chủ Nhật Kính Nhớ Lòng Thương Xót Chúa."

Đức Hồng Y còn cho biết thêm rằng trong Đại Hội Tông Đồ Thế Giới về Lòng Thương Xót lần đầu tiên này sẽ có một bộ phận đa tôn giáo với sự gia nhập của những người Do Thái Giáo, Hồi Giáo và Phật Giáo.

Ngài cho biết: "Đại Hội này sẽ là một chiếc cầu nối với các tôn giáo khác, và đồng thời cũng mở rộng đón chào những người theo thuyết bất khả tri (agnostics) và những người vô thần (atheists)."

Đức Hồng Y nói thêm rằng: "Giáo Hội vẫn thường hay bị chỉ trích vì 'sự hạn hẹp trong học thuyết' (doctrinal narrowness) và 'sự quá cứng rắn về mặt đạo đức luân lý' (moral rigidness), và đó là lý do tại sao mà Đại Hội Tông Đồ Thế Giới về Lòng Thương Xót lần đầu tiên được chủ yếu giới thiệu ra là nhằm đưa ra một lời khích lệ triệt để tái khám phá lại cốt lõi của Phúc Âm, đó là: Lòng Thương Xót."

Cha Patrice Chocholski, Tổng Thư Ký của Đại Hội, nói rằng: mục đích chính của Đại Hội này là nhằm lan truyền sứ điệp về Lòng Thương Xót cho đại bộ phận dân chúng, bởi vì "lòng xót thương có thể làm đổi thay thế giới."

Cha cũng tường thuật cho biết rằng rất nhiều các giáo hội Kitô Giáo và các cộng đoàn tôn giáo khác, gồm cả những đại diện của Phật Giáo và Hindu, cũng bày tỏ sự quan tâm thích thú đến Đại Hội này.

Vị linh mục này cũng nói têm rằng ngài đã trình bày về Đại Hội này cho Đức Thượng Phục Alexy II của Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga Sô, và Đức Thượng Phụ cũng rất quan tâm đến Đại Hội này.

Đức Hồng Y Schonborn nói rằng ý tưởng về sáng kiến này đã được đề nghị ra trong suốt Sứ Vụ Truyền Giáo tại Thành Phố Vienna vào năm 2000.

Ý tưởng về Đại Hội Tông Đồ Thế Giới về Lòng Thương Xót sau đó được chín mùi trong buổi gặp gở tại Lagiewniki vào năm 2004 nhằm cổ võ lời chứng về đức tin sống động của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, chủ yếu là lời kêu gọi của Đức Cố Giáo Hoàng về việc trở thành "Những Chứng Nhân của Lòng Thương Xót Chúa."

* Cách Lần Hạt về Lòng Thương Xót Chúa (bằng Anh Ngữ):

Chuổi Lần Hạt về Lòng Thương Xót Chúa
1. Làm Dấu Thánh Giá: In the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen

2. Đọc Các Lời Nguyện Mở Đầu:

You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O Fount of Life, unfathomable Divine Mercy, envelop the whole world and empty Yourself out upon us (Diary 1319).

O Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in You! (Đọc 3 Lần - Diary 84).

3. Đọc Kinh Lạy Cha:

Our Father, who art in Heaven hallowed be Thy name, Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

4. Đọc Kinh Kính Mừng:

Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.

5. Đọc Kinh Tin Kính:

I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

6. Trong Chuổi Mân Côi, thay vì đọc Kinh Lạy Cha trước mỗi chặng, thì chúng ta đọc rằng:

Eternal Father, I offer You the Body and Blood, Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world (Diary 476).

7. Trong Chuổi Mân Côi, thay vì đọc 10 Kinh Kính Mừng, thì chúng ta đọc rằng:

Người Dẫn Đọc: For the sake of His sorrowful Passion,

Người Đáp Lại Đọc: have mercy on us and on the whole world

Cứ lặp lại 6 và 7 như vậy cho đến hết 10 Kinh, và thêm 4 Chặng nữa.

8. Sau 5 Chặng, tức sau khi hết tràng Chuổi Mân Côi, thì chúng ta đọc lời Kinh Ca Ngợi Chúa Giêsu 3 lần như sau:

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.

9. Đọc Lời Nguyện Kết Thúc như sau:

Eternal God, in whom mercy is endless, and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us, and increase Your mercy in us, that in difficult moments, we might not despair, nor become despondent, but with great confidence, submit ourselves to Your holy will, which is Love and Mercy Itself. Amen (Diary 950).