Thơ Cao Huy Hoàng 

TÂM SỰ

DÂNG CHÚA HÀI NHI


 

Thương quá!

Hài Nhi Thánh Giêsu ơi!

Tuyết rơi!

Lạnh lắm kiếp con người.

Tiếc quá!

Triệu hài nhi chưa khóc

Vội câm

Trong thùng rác tanh hôi

 

Đẹp quá!

Hài Nhi Thánh Giêsu ơi

Sao rơi,

Sáng rực cả bầu trời

Tiếc quá!

Triệu nụ mầm mới nhú

Vội tàn

Trong ngõ tối đơn côi

 

Hay quá!

Hài Nhi Thánh Giêsu ơi

Vinh danh

Thiên Chúa trên các tầng trời

Tiếc nữa

Triệu bé thơ chưa giáng sinh đã chết

Mà tiếng nhạc lạc hoan

Còn vang rộn cả trần đời

 

Thêm một mùa giáng thế

Hài Nhi Thánh Giêsu ơi

Có nghe thấy

Cát lòa xòa bay trong hơi rét

Giun dế vẫn muôn trùng

Hợp khúc hát vinh danh

Tiếng hát loài người hình như ít lại

Có chăng còn mấy kẻ xem tranh

 

Trước hang đá xin dâng niềm khắc khoải

Xin Giáng Sinh vào tận cỏi nhân tâm

Ngài Cứu Thế cứu cả và nhân thế

Cứu trần gian cứu em bé sơ sinh

 

 

pmcaohuyhoang.giángsinh2006

 

www.dunglac.net - Mạng Lưới Văn Hóa Công Giáo