81. LÝ CHƯƠNG DỜI CÁ

Lý Chương được hàng xóm mời đến nhà dự tiệc, người hàng xóm này rất nhỏ mọn, lúc ăn cơm thì đem con cá lớn bỏ trước mặt mình để khách gắp không tới.

Lý Chương bèn nói:

- “Mỗi lần tôi thấy người ta viết chữ “Tô”﹝蘇﹞, có khi viết chữ “cá” ﹝魚﹞ở bên phải, cũng có khi có viết chữ cá ở bên trái, như vậy có đúng không?”

Người hàng xóm trả lời:

- “Người xưa viết chữ khá tùy tiện, có thể dời bên trái hay bên phải.”

Lý Chương bèn lấy con cá lớn dời qua trước mặt mình, nói:

- “Vậy hôm nay bên trái ông có cá, cũng có thể dời qua bên phải của tôi vậy”.

(Nhã Ngược)

Suy tư 81:

Khi trong nhà có đám cưới, sinh nhật, con thi đỗ đại học, con làm linh mục, giám mục hay có một cuộc vui lớn nào đó thì gia đình dọn tiệc mời khách, mời khách tức là muốn khách cùng đến chia vui với cái vui của mình.

Có những người dọn tiệc mời khách mà không dám để khách ăn nhiều: thịt thì thái mỏng như lá mía, thức ăn thì hà tiện.v.v.. nhưng lại mong khách đến cho đông giống như đang buôn bán; lại có người khi mời khách thì không dám đem những thức ăn ngon đãi khách, cứ viện cớ là nhậu nhẹt thì cần gì phải thức ăn ngon !

Đức Chúa Giê-su mời gọi chúng ta đến tham dự bàn tiệc thánh, và mong muốn chúng ta được phúc trường sinh khi ăn và uống Mình và Máu thánh của Ngài, Ngài không hạn chế ân sủng cho những ai mong mỏi được tham dự thánh lễ và rước lễ, bởi đó chính là tình yêu cao quý nhất của Ngài dành cho những kẻ tin vào Ngài được hưởng khi đang còn ở trần gian này.

Mời khách là để họ chia sẻ niềm vui với mình, do đó cần phải quảng đại, vui vẻ và tôn trọng khách của mình, dù họ là dân nhậu chuyên nghiệp hay khách ruột của mình, bởi vì hiếu khách cũng chính là một đức hạnh vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info